Ontwerpatelier Maas 2050

Water verbindt
Dit is een initiatief van:
logopl-kleur.jpg
logopl-kleur.jpg (Copy)
logopl-kleur.jpg (Copy) (Copy)
Programma

10.00 uur

- Korte pauze –

Opgaven & kansen in het Maasgebied

Door: Steven Voest en Koos Beurskens 

Steven Voest en Koos Beurskens zoomen in op de Limburgse Maasregio: welke ruimtelijke ontwikkelingen staan op de planning en welke afspraken zijn gemaakt in BO MIRT? Daarna schetsen zij kansen voor samenwerking rond vier hotspots in de regio. Deze hotspots staan centraal tijdens het middagprogramma. 

Een fundament voor een gezamenlijk toekomstperspectief

Door: Keesjan van den Herik en Saskia van Vuren 

Een prikkelende pitch over klimaatscenario’s, ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierengebied en het hydrologisch-morfologisch gedrag van de Maas; een fundament voor een gezamenlijk toekomstperspectief.

Opening | Water verbindt… een introductie

Een inleiding op het thema Water Verbindt. 

Deltacommissaris Peter Glas deelt met u zijn visie op de opgaven in de Limburgse Maasvallei en verbindt het Deltaprogramma met regionale en lokale ambities en opgaven. 

Ingrediënten voor een succesvolle gebiedsontwikkeling

Door: Peter van Rooy

‘De beste samenwerkingen ontstaan in de kroeg’. Tenminste… Dat is de ervaring van Peter van Rooy. Met zijn onorthodoxe, maar constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. In een bevlogen betoog deelt hij zijn ‘geheime recept’ voor succes.

12.30 - 13.30

Pauze

We kunnen ons voorstellen dat u na zo’n intensief programma even uw benen wilt strekken. Daarom een pauze van een uur. Uiteraard zorgen we ervoor dat u – geheel volgens de Limburgse traditie - kunt genieten van een goede lunch. 

Tijdens het middagprogramma gaat u actief aan de slag! We starten met een korte pitch door wethouders Gert-Jan Krabbendam, Angely Waajen-Crins, Erik Beurskens en Marij Pollux-Linssen of Johan Lalieu. Samen met andere deelnemers verkent u vervolgens de kansen voor een integrale aanpak rond één van de vier Limburgse hotspots: Zuidelijke Maasoevers, Thorn Wessem Gebiedsplan, Dam Lateraalkanaal en de Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo. 

Vragen die de revue passeren, zijn onder andere: Welke opgaven op het gebied van water, natuur of bijvoorbeeld recreatie spelen op korte en lange termijn binnen uw grondgebied en welke impact hebben ze op deze hotspots? Welke partijen zijn betrokken en welke belangen hebben zij? Versterken die elkaar of juist niet? Is een integrale benadering wenselijk of past een sectorale aanpak toch beter? Wat betekent dit voor samenwerking? Hoe komt de financiering tot stand?

De vier hotspots dienen als inspirerende werkcasus om het goede gesprek te voeren. De belangrijkste oogst van de middag is – hopelijk - een gedeelde visie, ambitie en vertrouwen; een stevig fundament voor de toekomst. 

Bent u als bestuurder of ambtenaar niet direct een ‘partij’ voor een van de vier gebieden? Ook dan is het zeker interessant om de workshops bij te wonen. Naast inhoud besteden we veel aandacht aan het proces: de wijze van samenwerken. In overleg met u bepalen we welke workshop het beste past bij ontwikkelingen en vragen binnen uw organisatie. 

Na wederom een korte pauze blikken we terug op een hopelijk waardevolle dag en vatten we de belangrijkste oogst nog een keer samen. We blikken kort terug op de workshops: hebben deze geleid tot nieuwe inzichten en kansen voor integrale gebiedsontwikkeling? Drie experts – Jette Eshuis, Ruud Dubbeld en Peter van Rooy – reflecteren, elk vanuit de eigen expertise op wat ze gehoord en gezien hebben en geven tips voor de toekomst. 

Jos Teeuwen sluit dit Ontwerpatelier Maas 2050 af met een slotbeschouwing. 

2_tuinderskassen-en-b... (Copy)
Sprekers

Keesjan van den Herik zet zich onvermoeibaar in om integrale plannen te maken voor ons rivierengebied. Hij gelooft in de kracht van ontwerpen die passen bij het DNA van de rivier. Hij weet opgaven te verbinden en mensen te enthousiasmeren om ecologische, recreatieve en economische meerwaarde te halen bij dijkversterkingen en rivierverruimingen. Keesjan is ondermeer één van de drijvende krachten achter de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, mede-oprichter van Smart Rivers en omgevingsmanager voor de dijkversterking en groene rivier Well.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy)

Keesjan van den Herik

Onafhankelijk adviseur & omgevingsmanager

Het hoogwater in 1995 maakte grote indruk op Saskia van Vuren. Het stimuleerde haar om waterbouwkunde te gaan studeren. En nog dagelijks is het hoogwater voor haar een inspiratiebron. De inrichting en het beheer van het rivierengebied en het omvangrijke dijkensysteem zijn haar ‘dagelijkse kost’. Zoals ze zelf zegt: ‘Het is mijn uitdaging om ons land goed de beschermen tegen overstromingen, oog te houden voor maatschappelijke belangen én te zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.’

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy)

Saskia van Vuren

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (copy)

Peter Glas is sinds 1 januari 2019 deltacommissaris. Als regeringscommissaris doet hij voorstellen voor het nationaal Deltaprogramma, inclusief de financiële consequenties daarvan. Peter Glas studeerde Biologie en Nederlands Recht in Leiden. Hij werkte geruime tijd in diverse functies bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL|Delft Hydraulics) in Delft. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van waterschap De Dommel. In de periode 2004-2015 was hij lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan 2010-2015 als landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative.

Fotocredits: John van Hamond

Deltacommissaris
Peter Glas

Coördinerend Rivierkundig Specialist, Rijkswaterstaat

Na zijn opleiding aan de Wageningen Universiteit startte Steven Voest als beleidsmedewerker binnenvaart en vaarwegen bij het Ministerie van Infrastructuur en Vaarwegen. Het werd de opmaat naar een lange carrière bij deze werkgever. Sinds 2019 is Steven programmamanager Integraal Rivieren Management (IRM). Binnen dit programma werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy)

Steven Voest

Programmamanager Integraal Rivieren Management

Gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie lopen als rode draad door de professionele loopbaan van Peter van Rooy. Met zijn on orthodoxe, maar constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. Zijn motto: ‘Door verandering van perspectief blijken hardnekkige kwesties oplosbaar en zelfs enthousiasme te generen.’ Door zijn aanpak heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy)

Peter van Rooy

Oprichter en directeur Coöperatie NederLandBovenWater

Dagvoorzitters Richard Jorissen en Fabienne Nijsten leiden u door een inspirerend ochtendprogramma.

2_tuinderskassen-en-b... (Copy) (Copy)
Panel

Tijdens zijn studie aan de Wageningen Universiteit ontstond Koos’ fascinatie voor rivieren. Na een carrière bij verschillende Waterschappen is Koos sinds 2015 actief als programmamanager voor het Deltaprogramma Maas, een samenwerkingsverband van acht overheden die verantwoordelijk en bevoegd zijn voor de toekomstbestendige inrichting en het beheer van de Maas. In die hoedanigheid is hij mede-regisseur van vele governance- en financieringsarrangementen voor Maasprojecten.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy)

Koos Beurskens

Manager Deltaprogramma Maas

Als landschapsarchitect en directeur van MTD Landschapsarchitecten heeft Ruud een behoorlijke staat van dienst. Hij tekende inrichtingsplannen voor diverse stadscentra, stationsgebieden, en campussen en water gerelateerde opgaven zoals zijn bijdrage aan het project Ooijen-Wanssum. Zijn signatuur? Ontwerpend onderzoek, integraal en ambachtelijk ontwerp, zorgvuldige detaillering en ‘oog’ voor de omgeving, belanghebbenden en gebruikers. Ruud heeft ervaring met allerlei interactieve communicatietrajecten, waarbinnen hij de rol van inspirator en mediator vervult. Die ervaring komt hem ook van pas in zijn functie als voorzitter van het Q-team HWBP Maasvallei Limburg. Het Q-team bewaakt de ruimtelijke kwaliteit van de dijkversterkingsopgaven in de Maasvallei.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Ruud Dubbeld 

Landschapsarchitect & voorzitter Q-team 
HWBP Maasvallei Limburg

Jette heeft een bijzondere band met Limburg. Na haar master ‘Environmental policy and science’ aan de Radboud Universiteit, werkte ze na een korte tussen stap bij de Provincie Limburg, aan de planvorming voor Maaswerken. Nu, heel wat jaren verder, is ze als omgevingsmanager betrokken bij tal van complexe vraagstukken op het gebied van toekomstig ruimtegebruik in het Nederlandse rivierengebied. Momenteel werkt Jette namens WSP (voorheen Lievense) aan het project ‘Beeld op de Rivieren’. Het doel van dit project is te komen tot een strategisch kompas en een visie voor het rivierengebied voor 2050 met een doorkijk naar 2100. Het project is onderdeel van het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Jette weet uit ervaring hoe belangrijk de dialoog is in ruimtelijke ontwikkeling: ze faciliteerde als gespreksleider verschillende bijeenkomsten, waaronder de IRM Bouwdagen.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Jette Eshuis

Adviseur omgeving en besluitvorming

Presentatie

Richard Jorissen en water zouden synoniemen kunnen zijn… De wereld van waterveiligheid kent Richard als zijn broekzak. Zes jaar was hij directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma; een functie die hij in 2018 verruilde voor een baan als directeur Waterkeringen bij Rijkswaterstaat. Daarnaast is Richard docent op de TU Delft voor waterveiligheid. Uit ervaring weet Richard hoe belangrijk alliantievorming is: “Door de scope te verbreden, bereik je op de lange termijn vaak meer.” 

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Richard Jorissen

Na haar studie communicatiewetenschappen was Fabienne Nijsten jarenlang het gezicht van de regionale omroep L1, als presentatrice van verschillende live programma’s. Het maakt haar tot een doorgewinterde interviewer die niet schuwt voor een kritische of juist onbevangen vraag. Ook in haar huidige baan als senior communicatieadviseur bij Waterschap Limburg komt die ervaring goed tot zijn recht.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Fabienne Nijsten

Water verbindt

Ontwerpatelier Maas 2050

Programma

Dagvoorzitters Richard Jorissen en Fabienne Nijsten leiden u door een inspirerend ochtendprogramma.

10.00 uur

Opening | Water verbindt… een introductie

Een inleiding op het thema Water Verbindt. 

Deltacommissaris Peter Glas deelt met u zijn visie op de opgaven in de Limburgse Maasvallei en verbindt het Deltaprogramma met regionale en lokale ambities en opgaven. 

Een fundament voor een gezamenlijk toekomstperspectief

Door: Keesjan van den Herik en Saskia van Vuren 

Een prikkelende pitch over klimaatscenario’s, ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierengebied en het hydrologisch-morfologisch gedrag van de Maas; een fundament voor een gezamenlijk toekomstperspectief.

- Korte pauze –

Opgaven & kansen in het Maasgebied

Door: Steven Voest en Koos Beurskens 

Steven Voest en Koos Beurskens zoomen in op de Limburgse Maasregio: welke ruimtelijke ontwikkelingen staan op de planning en welke afspraken zijn gemaakt in BO MIRT? Daarna schetsen zij kansen voor samenwerking rond vier hotspots in de regio. Deze hotspots staan centraal tijdens het middagprogramma. 

Ingrediënten voor een succesvolle gebiedsontwikkeling

Door: Peter van Rooy

‘De beste samenwerkingen ontstaan in de kroeg’. Tenminste… Dat is de ervaring van Peter van Rooy. Met zijn onorthodoxe, maar constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. In een bevlogen betoog deelt hij zijn ‘geheime recept’ voor succes.

12.30 - 13.30

Pauze

We kunnen ons voorstellen dat u na zo’n intensief programma even uw benen wilt strekken. Daarom een pauze van een uur. Uiteraard zorgen we ervoor dat u – geheel volgens de Limburgse traditie - kunt genieten van een goede lunch. 

Tijdens het middagprogramma gaat u actief aan de slag! We starten met een korte pitch door wethouders Gert-Jan Krabbendam, Angely Waajen-Crins, Erik Beurskens en Marij Pollux-Linssen of Johan Lalieu. Samen met andere deelnemers verkent u vervolgens de kansen voor een integrale aanpak rond één van de vier Limburgse hotspots: Zuidelijke Maasoevers, Thorn Wessem Gebiedsplan, Dam Lateraalkanaal en de Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo. 

Vragen die de revue passeren, zijn onder andere: Welke opgaven op het gebied van water, natuur of bijvoorbeeld recreatie spelen op korte en lange termijn binnen uw grondgebied en welke impact hebben ze op deze hotspots? Welke partijen zijn betrokken en welke belangen hebben zij? Versterken die elkaar of juist niet? Is een integrale benadering wenselijk of past een sectorale aanpak toch beter? Wat betekent dit voor samenwerking? Hoe komt de financiering tot stand?

De vier hotspots dienen als inspirerende werkcasus om het goede gesprek te voeren. De belangrijkste oogst van de middag is – hopelijk - een gedeelde visie, ambitie en vertrouwen; een stevig fundament voor de toekomst. 

Bent u als bestuurder of ambtenaar niet direct een ‘partij’ voor een van de vier gebieden? Ook dan is het zeker interessant om de workshops bij te wonen. Naast inhoud besteden we veel aandacht aan het proces: de wijze van samenwerken. In overleg met u bepalen we welke workshop het beste past bij ontwikkelingen en vragen binnen uw organisatie. 

Na wederom een korte pauze blikken we terug op een hopelijk waardevolle dag en vatten we de belangrijkste oogst nog een keer samen. We blikken kort terug op de workshops: hebben deze geleid tot nieuwe inzichten en kansen voor integrale gebiedsontwikkeling? Drie experts – Jette Eshuis, Ruud Dubbeld en Peter van Rooy – reflecteren, elk vanuit de eigen expertise op wat ze gehoord en gezien hebben en geven tips voor de toekomst. 

Jos Teeuwen sluit dit Ontwerpatelier Maas 2050 af met een slotbeschouwing. 

Sprekers
2_wl_uitnodiging_best... (Copy)

Keesjan van den Herik

Onafhankelijk adviseur & omgevingsmanager

Keesjan van den Herik zet zich onvermoeibaar in om integrale plannen te maken voor ons rivierengebied. Hij gelooft in de kracht van ontwerpen die passen bij het DNA van de rivier. Hij weet opgaven te verbinden en mensen te enthousiasmeren om ecologische, recreatieve en economische meerwaarde te halen bij dijkversterkingen en rivierverruimingen. Keesjan is ondermeer één van de drijvende krachten achter de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, mede-oprichter van Smart Rivers en omgevingsmanager voor de dijkversterking en groene rivier Well.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy)

Saskia van Vuren

Coördinerend Rivierkundig Specialist, Rijkswaterstaat

Het hoogwater in 1995 maakte grote indruk op Saskia van Vuren. Het stimuleerde haar om waterbouwkunde te gaan studeren. En nog dagelijks is het hoogwater voor haar een inspiratiebron. De inrichting en het beheer van het rivierengebied en het omvangrijke dijkensysteem zijn haar ‘dagelijkse kost’. Zoals ze zelf zegt: ‘Het is mijn uitdaging om ons land goed de beschermen tegen overstromingen, oog te houden voor maatschappelijke belangen én te zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.’

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy)

Steven Voest

Programmamanager Integraal Rivieren Management

Na zijn opleiding aan de Wageningen Universiteit startte Steven Voest als beleidsmedewerker binnenvaart en vaarwegen bij het Ministerie van Infrastructuur en Vaarwegen. Het werd de opmaat naar een lange carrière bij deze werkgever. Sinds 2019 is Steven programmamanager Integraal Rivieren Management (IRM). Binnen dit programma werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy)

Koos Beurskens

Manager Deltaprogramma Maas

Tijdens zijn studie aan de Wageningen Universiteit ontstond Koos’ fascinatie voor rivieren. Na een carrière bij verschillende Waterschappen is Koos sinds 2015 actief als programmamanager voor het Deltaprogramma Maas, een samenwerkingsverband van acht overheden die verantwoordelijk en bevoegd zijn voor de toekomstbestendige inrichting en het beheer van de Maas. In die hoedanigheid is hij mede-regisseur van vele governance- en financieringsarrangementen voor Maasprojecten.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy)

Peter van Rooy

Oprichter en directeur Coöperatie NederLandBovenWater

Gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie lopen als rode draad door de professionele loopbaan van Peter van Rooy. Met zijn on orthodoxe, maar constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. Zijn motto: ‘Door verandering van perspectief blijken hardnekkige kwesties oplosbaar en zelfs enthousiasme te generen.’ Door zijn aanpak heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept.

Panel
2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Ruud Dubbeld 

Landschapsarchitect & voorzitter Q-team 
HWBP Maasvallei Limburg

Als landschapsarchitect en directeur van MTD Landschapsarchitecten heeft Ruud een behoorlijke staat van dienst. Hij tekende inrichtingsplannen voor diverse stadscentra, stationsgebieden, en campussen en water gerelateerde opgaven zoals zijn bijdrage aan het project Ooijen-Wanssum. Zijn signatuur? Ontwerpend onderzoek, integraal en ambachtelijk ontwerp, zorgvuldige detaillering en ‘oog’ voor de omgeving, belanghebbenden en gebruikers. Ruud heeft ervaring met allerlei interactieve communicatietrajecten, waarbinnen hij de rol van inspirator en mediator vervult. Die ervaring komt hem ook van pas in zijn functie als voorzitter van het Q-team HWBP Maasvallei Limburg. Het Q-team bewaakt de ruimtelijke kwaliteit van de dijkversterkingsopgaven in de Maasvallei.

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Jette Eshuis

Adviseur omgeving en besluitvorming

Jette heeft een bijzondere band met Limburg. Na haar master ‘Environmental policy and science’ aan de Radboud Universiteit, werkte ze na een korte tussen stap bij de Provincie Limburg, aan de planvorming voor Maaswerken. Nu, heel wat jaren verder, is ze als omgevingsmanager betrokken bij tal van complexe vraagstukken op het gebied van toekomstig ruimtegebruik in het Nederlandse rivierengebied. Momenteel werkt Jette namens WSP (voorheen Lievense) aan het project ‘Beeld op de Rivieren’. Het doel van dit project is te komen tot een strategisch kompas en een visie voor het rivierengebied voor 2050 met een doorkijk naar 2100. Het project is onderdeel van het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Jette weet uit ervaring hoe belangrijk de dialoog is in ruimtelijke ontwikkeling: ze faciliteerde als gespreksleider verschillende bijeenkomsten, waaronder de IRM Bouwdagen.

2_tuinderskassen-en-b... (Copy) (Copy)
Presentatie

Richard Jorissen

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Richard Jorissen en water zouden synoniemen kunnen zijn… De wereld van waterveiligheid kent Richard als zijn broekzak. Zes jaar was hij directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma; een functie die hij in 2018 verruilde voor een baan als directeur Waterkeringen bij Rijkswaterstaat. Daarnaast is Richard docent op de TU Delft voor waterveiligheid. Uit ervaring weet Richard hoe belangrijk alliantievorming is: “Door de scope te verbreden, bereik je op de lange termijn vaak meer.” 

2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Fabienne Nijsten

Na haar studie communicatiewetenschappen was Fabienne Nijsten jarenlang het gezicht van de regionale omroep L1, als presentatrice van verschillende live programma’s. Het maakt haar tot een doorgewinterde interviewer die niet schuwt voor een kritische of juist onbevangen vraag. Ook in haar huidige baan als senior communicatieadviseur bij Waterschap Limburg komt die ervaring goed tot zijn recht.

Dit is een initiatief van:
logopl-kleur.jpg
logopl-kleur.jpg (Copy) (Copy)
logopl-kleur.jpg (Copy)

Peter Glas is sinds 1 januari 2019 deltacommissaris. Als regeringscommissaris doet hij voorstellen voor het nationaal Deltaprogramma, inclusief de financiële consequenties daarvan. Peter Glas studeerde Biologie en Nederlands Recht in Leiden. Hij werkte geruime tijd in diverse functies bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL|Delft Hydraulics) in Delft. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van waterschap De Dommel. In de periode 2004-2015 was hij lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan 2010-2015 als landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative.

Fotocredits: John van Hamond

2_tuinderskassen-en-b... (Copy)
Peter Glas
Deltacommissaris
2_wl_uitnodiging_best... (Copy) (Copy) (copy)