16

Veel werkgevers hebben tussen de oren dat een Spoor 2-traject start na het eerste ziektejaar. Dat is volgens Jacques maar gedeeltelijk correct. “Een 2e Spoor dient te starten als blijkt dat:

Wat is het juiste moment om een Spoor 2-traject op te starten?

 • het eigen werk niet meer passend is of niet meer passend te maken is;
 • én de verwachting er is dat er ook geen andere passende functie binnen de organisatie/holding is of beschikbaar komt;
 • óf dat een medewerker hiervoor, niet binnen een redelijke termijn, geschikt te maken is (bijvoorbeeld met een kortdurende opleiding of cursus).

Kortom: dat jaar is niet zaligmakend. Als blijkt dat iemand al na aan halfjaar ziekte niet meer kan terugkeren, dan is dát het moment om het 2e Spoor op te starten.” 

Jacques benadrukt dat het belangrijk is om re-integratie serieus te nemen. “Het UWV ziet erop toe dat een re-integratietraject volgens de regels van de wet verloopt. Houd je je als werkgever niet aan die regels, dan kan er een loonsanctie volgen. Dit wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen.”

452_thaeles_fotos_bla... (copy)
2matthew-henry-kq3mxx...

Alles waar je als werkgever mee te maken krijgt bij een Spoor 2-traject

down-arrow_1_.png (copy)

Scroll down

Heb jij als werkgever al eens nagedacht over de mogelijkheden binnen jouw bedrijf voor een re-integratiekandidaat? Iemand die in een ander bedrijf niet meer kan functioneren door bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, kan in jouw bedrijf nog heel succesvol zijn. Veel werkgevers staan daar nog onvoldoende bij stil, vinden Carine en Jacques. “Wat houd je tegen? Om te kijken of het past, kun je kiezen voor een detachering. Dan loop je geen enkel risico. En goed om te weten: ook dan blijven we als Thaeles betrokken. Alles om ervoor te zorgen dat een Spoor 2 traject leidt tot een duurzame oplossing. Een win-win-win situatie voor alle betrokken partijen.”

Zet jij jouw deuren open voor 
een re-integratiekandidaat?

Van langdurig verzuim 

naar nieuw perspectief

Op het moment dat je tegen het einde van dat eerste verzuimjaar aanloopt, krijg je doorgaans het advies een Spoor 2-traject in te zetten. Carine van Son en Jacques Nieling komen als coach bij Spoor 2-trajecten dagelijks werkgevers tegen die onbekend zijn met Spoor 2 en hoe ze hiermee om moeten gaan. “Wat is Spoor 2? Wat kan ik als werkgever doen en wat zijn mijn plichten? Hoe kan ik het beste communiceren met mijn medewerker? Kan iemand überhaupt nog wel terugkeren op de werkvloer? Zomaar een aantal vraagstukken waar wij werkgevers mee zien worstelen.” Jacques en Carine geven in dit artikel antwoord op de meest gestelde vragen en de meest voorkomende dilemma’s van werkgevers en leidinggevenden.

Je wilt het als werkgever liever niet, maar krijgt er zeker een keer mee te maken: een medewerker die langdurig uit de running is. In eerste instantie denk je ‘het komt wel goed, de tijd zal het leren. Maar een week wordt een maand, een maand wordt drie maanden en voor je het weet zit je een jaar met een man minder in je team en een werknemer waarvan je niet weet of je hem of haar nog perspectief kan bieden. Wat nu?

Als werkgever heb je in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter de plicht om er alles aan te doen om een medewerker na ziekte te laten integreren. Waar in het eerste jaar gekeken wordt om iemand binnen het bedrijf terug te laten keren, het zogenaamde Spoor 1, worden daar vanaf het tweede ziektejaar de mogelijkheden buiten de eigen organisatie aan toegevoegd: het Spoor 2-traject. De twee sporen lopen dus naast elkaar.

Spoor 1 versus spoor 2

Werkgevers vinden communicatie bij langdurige ziekte soms lastig. Carine snapt dat wel. “Aan de ene kant wil je betrokkenheid tonen, aan de andere kant is het niet toegestaan om te vragen naar bijvoorbeeld de medische situatie. Dat is voorbehouden aan een bedrijfsarts. Daarmee kom je als werkgever soms in een lastige spagaat”.

Toch kan communicatie volgens Carine een belangrijke succesfactor zijn in een re-integratietraject. Of beter gezegd: als de communicatie niet lekker loopt, zorgt dit voor een afbreukrisico. “Langdurig verzuim is een delicaat iets. Vergis je niet: iemand die niet kan werken, vindt dit zelf vaak ook moeilijk. Het gaat gepaard met allerlei emoties. Regelmatig spreek ik zieke werknemers die teleurgesteld zijn in hun werkgever, doordat ze ineens niets meer van hem of van collega’s horen. Uit het oog, uit het hart… Dat bevestigt het gevoel dat ze niet meer bij de organisatie horen; het versterkt emoties van onzekerheid en falen. Dat vind ik zo zonde.”

Mag ik contact onderhouden met mijn zieke medewerker? En hoe kan ik dat het beste aanpakken?


Hoe je dat kunt voorkomen? Carine: “Dat is helemaal niet zo moeilijk. Af en toe een telefoontje, een keer een kaartje, een kop koffie op de zaak… Het gevoel dat je een medewerker geeft, is misschien nog wel belangrijker dan de vorm: toon oprechte interesse en geef de medewerker niet het gevoel dat je hem wilt controleren.”

 • Laat de mogelijkheden van een 1e en een 2e Spoor onderzoeken.
 • Bied een kortdurende cursus of scholing aan, als dit op korte termijn leidt tot werk.
 • Ga in op initiatieven van de werknemer voor passend werk binnen de eigen organisatie.
 • Ga in op initiatieven van de werknemer voor werk binnen een andere organisatie.
 • Leg het traject en afspraken vast in een re-integratiedossier.

Deze plichten heb je als werkgever

Als het niet lukt om een werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan heb je als werkgever inderdaad de plicht om passend vervangend werk aan te bieden. Bijvoorbeeld werk in deeltijd of een ander takenpakket. Jacques voegt daar graag nog een belangrijke nuance aan toe. “Het gaat om passend, duurzaam werk. Dat ene woordje – duurzaam – maakt een groot verschil. Ik zie soms dat zieke medewerkers werk van collega’s overnemen. Of dat ze zelf werk creëren om de dagen te vullen. Als tijdelijke re-integratiewerkzaamheden kan dit, maar het zijn geen duurzame oplossingen. Sterker nog: het kan iemand in de weg zitten om zijn blik naar buiten te verruimen. Passend vervangend werk aanbieden is goed, maar wees als werkgever dus ook realistisch. Voor jezelf en voor je werknemer.”

De Wet Verbetering Poortwachter zegt dat ik een zieke werknemer passend vervangend werk moet aanbieden. Maar wat is dat precies? Wanneer is werk passend? 

"Een externe professional kan een casus objectiever bekijken en heeft vaak een uitgebreidere toolkit om werkgever en werknemer verder te helpen."

Ook corona doet een stevige duit in het spreekwoordelijke zakje. Zelfs – of beter gezegd juist – nu, worden we vaker geconfronteerd met verzuim als gevolg van corona. De kans dat dit aanhoudt is aanwezig, we weten immers nog niet wat de ‘restverschijnselen’ van deze pandemie zijn op mensen; de impact op gezondheid en belastbaarheid.” “Daar komt bij dat ’t in deze tijd lastiger is voor Spoor 2-kandidaten om een werkervarings- of detacheringsplek te vinden”, vult Jacques aan. “Veel bedrijven laten nog in beperkte mate medewerkers op de werkplek toe en organisaties zoeken naar nieuwe manieren van werken.”

Dit neemt niet weg dat zowel Jacques als Carine nog steeds goede resultaten boeken met Spoor 2-trajecten. Sterker nog, complexiteit zorgt ook voor de nodige uitdaging. Carine: “Ik heb echt het gevoel dat ik werknemers en werkgevers in alle fasen kan helpen. Ik heb verstand van zaken en kan daardoor alle betrokkenen goed informeren.” Daar sluit Jacques zich bij aan: “Met hart en ziel werken we aan een oplossing voor alle partijen. Creatief kunnen zijn, out-of-the-box denken, maar ook menselijke aansluiting zoeken… Dat maakt wat mij betreft de aanpak van Thaeles onderscheidend.” 

Spoor 2 gaat over een toekomst buiten de huidige werkgever; jouw organisatie. “Je denkt dan snel aan een andere baan bij een andere werkgever”, legt Jacques uit, “maar dat hoeft niet altijd de uitkomst van een Spoor 2-traject te zijn. Voor sommige mensen is een nieuwe baan (nog) niet haalbaar. Dan helpen we bij het vinden van zinvolle andere (re-integratie-) werkzaamheden, scholing, detachering of – als werk echt niet meer tot de mogelijkheden behoort – het aanvragen van een WIA-uitkering.”

Wanneer is een Spoor 2-traject geslaagd? 

Natuurlijk mag je als werkgever een re-integratietraject in het kader van Spoor 2 zelf organiseren. In de praktijk zien Carine en Jacques dat veel werkgevers dat te veel gedoe vinden of er de capaciteit of expertise niet voor in huis hebben en daarom maar al te graag de hulp van een professional inschakelen. Jacques: “Een externe professional kan een casus objectiever bekijken en heeft vaak een uitgebreidere toolkit om werkgever en werknemer verder te helpen. Zodra een Spoor 2 traject start, gaan we aan de slag. We coachen de werknemer in hoe om te gaan met de veranderde situatie, bepalen een nieuwe koers voor de toekomstige loopbaan en helpen de werknemer op tal van manieren om opnieuw – met hernieuwd zelfvertrouwen – de arbeidsmarkt te betreden.”

Kan en mag ik als werkgever een re-integratietraject in het kader van Spoor 2 zelf organiseren? En wat is de meerwaarde van een externe expert? 

"Passend vervangend werk aanbieden is goed, maar wees als werkgever dus ook realistisch.
Voor jezelf en voor je werknemer."

Voor Spoor 2 zijn wij altijd op zoek naar bedrijven voor een detacherings- of werkervaringsplek. Ben jij een werkgever die iemand een nieuwe kans wil aanbieden? Wij komen graag, geheel vrijblijvend, met jou in contact!

Thaeles zoekt Kans Creators

18

“Ik kon mijn hart luchten en had het gevoel dat ik in goede handen was”

Jolanda Bakkers

Jolanda Bakkers zette in 2010 een intensieve zorgafdeling mee op in een verpleeghuis in de buurt van Nijmegen. Een plek waar mensen komen die, bijvoorbeeld na een verblijf op een IC, compleet afhankelijk zijn van zorg. “De afdeling voelde echt als mijn kindje.” Na tien jaar kwam de toenmalige 56-jarige verpleegkundige met een burn-out thuis te zitten en ging uiteindelijk een Spoor 2-traject in. “Ik kreeg weer vertrouwen in mezelf en het vinden van een nieuwe baan.”

Neem contact met ons op. We komen graag een keer langs om u meer te vertellen.

Wil je meer weten over onze aanpak van Spoor 2-trajecten?

Carine
van Son

T. 06-14 39 20 18

E. carine.vanson@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)

Jacques Nieling

T. 06-42 31 15 28

E. jacques.nieling@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)

Gijs
Wullems

T. 06-42 41 78 14

E. gijs.wullems@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)

Esther Timmermans

T. 06-14 31 02 64

E. esther.timmermans@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)

Jean-Paul Westheim

T. 06-41 55 80 89

E. jean-paul.westheim@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)
down-arrow_1_.png (copy)

Scroll down

2matthew-henry-kq3mxx...

Alles waar je als werkgever mee te maken krijgt bij een Spoor 2-traject

Van langdurig verzuim 

naar nieuw perspectief

Je wilt het als werkgever liever niet, maar krijgt er zeker een keer mee te maken: een medewerker die langdurig uit de running is. In eerste instantie denk je ‘het komt wel goed, de tijd zal het leren. Maar een week wordt een maand, een maand wordt drie maanden en voor je het weet zit je een jaar met een man minder in je team en een werknemer waarvan je niet weet of je hem of haar nog perspectief kan bieden. Wat nu?

Op het moment dat je tegen het einde van dat eerste verzuimjaar aanloopt, krijg je doorgaans het advies een Spoor 2-traject in te zetten. Carine van Son en Jacques Nieling komen als coach bij Spoor 2-trajecten dagelijks werkgevers tegen die onbekend zijn met Spoor 2 en hoe ze hiermee om moeten gaan. “Wat is Spoor 2? Wat kan ik als werkgever doen en wat zijn mijn plichten? Hoe kan ik het beste communiceren met mijn medewerker? Kan iemand überhaupt nog wel terugkeren op de werkvloer? Zomaar een aantal vraagstukken waar wij werkgevers mee zien worstelen.” Jacques en Carine geven in dit artikel antwoord op de meest gestelde vragen en de meest voorkomende dilemma’s van werkgevers en leidinggevenden.

Werkgevers vinden communicatie bij langdurige ziekte soms lastig. Carine snapt dat wel. “Aan de ene kant wil je betrokkenheid tonen, aan de andere kant is het niet toegestaan om te vragen naar bijvoorbeeld de medische situatie. Dat is voorbehouden aan een bedrijfsarts. Daarmee kom je als werkgever soms in een lastige spagaat”.

Toch kan communicatie volgens Carine een belangrijke succesfactor zijn in een re-integratietraject. Of beter gezegd: als de communicatie niet lekker loopt, zorgt dit voor een afbreukrisico. “Langdurig verzuim is een delicaat iets. Vergis je niet: iemand die niet kan werken, vindt dit zelf vaak ook moeilijk. Het gaat gepaard met allerlei emoties. Regelmatig spreek ik zieke werknemers die teleurgesteld zijn in hun werkgever, doordat ze ineens niets meer van hem of van collega’s horen. Uit het oog, uit het hart… Dat bevestigt het gevoel dat ze niet meer bij de organisatie horen; het versterkt emoties van onzekerheid en falen. Dat vind ik zo zonde.”

Mag ik contact onderhouden met mijn zieke medewerker? En hoe kan ik dat het beste aanpakken?


Hoe je dat kunt voorkomen? Carine: “Dat is helemaal niet zo moeilijk. Af en toe een telefoontje, een keer een kaartje, een kop koffie op de zaak… Het gevoel dat je een medewerker geeft, is misschien nog wel belangrijker dan de vorm: toon oprechte interesse en geef de medewerker niet het gevoel dat je hem wilt controleren.”

Als werkgever heb je in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter de plicht om er alles aan te doen om een medewerker na ziekte te laten integreren. Waar in het eerste jaar gekeken wordt om iemand binnen het bedrijf terug te laten keren, het zogenaamde Spoor 1, worden daar vanaf het tweede ziektejaar de mogelijkheden buiten de eigen organisatie aan toegevoegd: het Spoor 2-traject. De twee sporen lopen dus naast elkaar.

Spoor 1 versus spoor 2

Veel werkgevers hebben tussen de oren dat een Spoor 2-traject start na het eerste ziektejaar. Dat is volgens Jacques maar gedeeltelijk correct. “Een 2e Spoor dient te starten als blijkt dat:

Wat is het juiste moment om een Spoor 2-traject op te starten?

 • het eigen werk niet meer passend is of niet meer passend te maken is;
 • én de verwachting er is dat er ook geen andere passende functie binnen de organisatie/holding is of beschikbaar komt;
 • óf dat een medewerker hiervoor, niet binnen een redelijke termijn, geschikt te maken is (bijvoorbeeld met een kortdurende opleiding of cursus).

Kortom: dat jaar is niet zaligmakend. Als blijkt dat iemand al na aan halfjaar ziekte niet meer kan terugkeren, dan is dát het moment om het 2e Spoor op te starten.” 

Jacques benadrukt dat het belangrijk is om re-integratie serieus te nemen. “Het UWV ziet erop toe dat een re-integratietraject volgens de regels van de wet verloopt. Houd je je als werkgever niet aan die regels, dan kan er een loonsanctie volgen. Dit wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen.”

Als het niet lukt om een werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan heb je als werkgever inderdaad de plicht om passend vervangend werk aan te bieden. Bijvoorbeeld werk in deeltijd of een ander takenpakket. Jacques voegt daar graag nog een belangrijke nuance aan toe. “Het gaat om passend, duurzaam werk. Dat ene woordje – duurzaam – maakt een groot verschil. Ik zie soms dat zieke medewerkers werk van collega’s overnemen. Of dat ze zelf werk creëren om de dagen te vullen. Als tijdelijke re-integratiewerkzaamheden kan dit, maar het zijn geen duurzame oplossingen. Sterker nog: het kan iemand in de weg zitten om zijn blik naar buiten te verruimen. Passend vervangend werk aanbieden is goed, maar wees als werkgever dus ook realistisch. Voor jezelf en voor je werknemer.”

 • Laat de mogelijkheden van een 1e en een 2e Spoor onderzoeken.
 • Bied een kortdurende cursus of scholing aan, als dit op korte termijn leidt tot werk.
 • Ga in op initiatieven van de werknemer voor passend werk binnen de eigen organisatie.
 • Ga in op initiatieven van de werknemer voor werk binnen een andere organisatie.
 • Leg het traject en afspraken vast in een re-integratiedossier.

Deze plichten heb je als werkgever

16

"Passend vervangend werk aanbieden is goed, maar wees als werkgever dus ook realistisch.
Voor jezelf en voor je werknemer."

"Een externe professional kan een casus objectiever bekijken en heeft vaak een uitgebreidere toolkit om werkgever en werknemer verder te helpen."

Ook corona doet een stevige duit in het spreekwoordelijke zakje. Zelfs – of beter gezegd juist – nu, worden we vaker geconfronteerd met verzuim als gevolg van corona. De kans dat dit aanhoudt is aanwezig, we weten immers nog niet wat de ‘restverschijnselen’ van deze pandemie zijn op mensen; de impact op gezondheid en belastbaarheid.” “Daar komt bij dat ’t in deze tijd lastiger is voor Spoor 2-kandidaten om een werkervarings- of detacheringsplek te vinden”, vult Jacques aan. “Veel bedrijven laten nog in beperkte mate medewerkers op de werkplek toe en organisaties zoeken naar nieuwe manieren van werken.”

Dit neemt niet weg dat zowel Jacques als Carine nog steeds goede resultaten boeken met Spoor 2-trajecten. Sterker nog, complexiteit zorgt ook voor de nodige uitdaging. Carine: “Ik heb echt het gevoel dat ik werknemers en werkgevers in alle fasen kan helpen. Ik heb verstand van zaken en kan daardoor alle betrokkenen goed informeren.” Daar sluit Jacques zich bij aan: “Met hart en ziel werken we aan een oplossing voor alle partijen. Creatief kunnen zijn, out-of-the-box denken, maar ook menselijke aansluiting zoeken… Dat maakt wat mij betreft de aanpak van Thaeles onderscheidend.” 

Spoor 2 gaat over een toekomst buiten de huidige werkgever; jouw organisatie. “Je denkt dan snel aan een andere baan bij een andere werkgever”, legt Jacques uit, “maar dat hoeft niet altijd de uitkomst van een Spoor 2-traject te zijn. Voor sommige mensen is een nieuwe baan (nog) niet haalbaar. Dan helpen we bij het vinden van zinvolle andere (re-integratie-) werkzaamheden, scholing, detachering of – als werk echt niet meer tot de mogelijkheden behoort – het aanvragen van een WIA-uitkering.”

Wanneer is een Spoor 2-traject geslaagd? 

Natuurlijk mag je als werkgever een re-integratietraject in het kader van Spoor 2 zelf organiseren. In de praktijk zien Carine en Jacques dat veel werkgevers dat te veel gedoe vinden of er de capaciteit of expertise niet voor in huis hebben en daarom maar al te graag de hulp van een professional inschakelen. Jacques: “Een externe professional kan een casus objectiever bekijken en heeft vaak een uitgebreidere toolkit om werkgever en werknemer verder te helpen. Zodra een Spoor 2 traject start, gaan we aan de slag. We coachen de werknemer in hoe om te gaan met de veranderde situatie, bepalen een nieuwe koers voor de toekomstige loopbaan en helpen de werknemer op tal van manieren om opnieuw – met hernieuwd zelfvertrouwen – de arbeidsmarkt te betreden.”

Kan en mag ik als werkgever een re-integratietraject in het kader van Spoor 2 zelf organiseren? En wat is de meerwaarde van een externe expert? 

18

Voor Spoor 2 zijn wij altijd op zoek naar bedrijven voor een detacherings- of werkervaringsplek. Ben jij een werkgever die iemand een nieuwe kans wil aanbieden? Wij komen graag, geheel vrijblijvend, met jou in contact!

Thaeles zoekt Kans Creators

Heb jij als werkgever al eens nagedacht over de mogelijkheden binnen jouw bedrijf voor een re-integratiekandidaat? Iemand die in een ander bedrijf niet meer kan functioneren door bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, kan in jouw bedrijf nog heel succesvol zijn. Veel werkgevers staan daar nog onvoldoende bij stil, vinden Carine en Jacques. “Wat houd je tegen? Om te kijken of het past, kun je kiezen voor een detachering. Dan loop je geen enkel risico. En goed om te weten: ook dan blijven we als Thaeles betrokken. Alles om ervoor te zorgen dat een Spoor 2 traject leidt tot een duurzame oplossing. Een win-win-win situatie voor alle betrokken partijen.”

Zet jij jouw deuren open voor 
een re-integratiekandidaat?

452_thaeles_fotos_bla... (copy)

“Ik kon mijn hart luchten en had het gevoel dat ik in goede handen was”

Jolanda Bakkers

Jolanda Bakkers zette in 2010 een intensieve zorgafdeling mee op in een verpleeghuis in de buurt van Nijmegen. Een plek waar mensen komen die, bijvoorbeeld na een verblijf op een IC, compleet afhankelijk zijn van zorg. “De afdeling voelde echt als mijn kindje.” Na tien jaar kwam de toenmalige 56-jarige verpleegkundige met een burn-out thuis te zitten en ging uiteindelijk een Spoor 2-traject in. “Ik kreeg weer vertrouwen in mezelf en het vinden van een nieuwe baan.”

Neem contact met ons op. We komen graag een keer langs om u meer te vertellen.

Wil je meer weten over onze aanpak van Spoor 2-trajecten?

Carine
van Son

T. 06-14 39 20 18

E. carine.vanson@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)

Jacques Nieling

T. 06-42 31 15 28

E. jacques.nieling@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)

Gijs
Wullems

T. 06-42 41 78 14

E. gijs.wullems@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)

Esther Timmermans

T. 06-14 31 02 64

E. esther.timmermans@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)

Jean-Paul Westheim

T. 06-41 55 80 89

E. jean-paul.westheim@thaeles.nl

henk.6845d2c3ebd6.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (copy)