EXCURSIE 1

de grensmaas

We nemen u mee naar De Grensmaas, het onbevaarbare deel van de Maas tussen Maastricht en Roosteren. Het is de enige grindrivier die Nederland rijk is. In dit gebied wordt gewerkt aan bescherming tegen hoogwater door de stroomgeul te verbreden en uiterwaarden te verlagen.

Ook ontdekt u meer over het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg. 


Na het bezoek aan De Grensmaas vervolgen we de reis naar België. We gaan kijken naar en wandelen in een drie jaar geleden afgerond project: Boyen Veurzen in de gemeente Dilsen-Stokkem. Ook hier is ruimte gemaakt voor de Maas. De Belgen spreken van de gemeenschappelijke Maas. U ontdekt de Belgische aanpak en de impact van de natuur, drie jaar na oplevering.

In 2020 won het project Grensmaas de nationale prijs Het Zonnetje. Het project wordt gezien als lichtend voorbeeld voor alle hoogwaterprojecten in Nederland.

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. Met het project Grensmaas krijgt Zuid-Limburg ook een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare, dat samen met natuurgebieden aan de Vlaamse Maasoever het RivierPark Maasvallei vormt.

Inmiddels zijn de locaties Bosscherveld, Borgharen, Itteren, Nattenhoven, Visserweert, Illikhoven en Geulle aan de Maas klaar. Ook de ingrepen op de locatie Grevenbicht zijn op een haar na gereed.

De maatregelen zorgen ervoor dat de waterstanden in de Grensmaas bij hoogwater tot een meter lager zijn. Tegelijkertijd levert de verruiming van de rivier een afwisselender landschap op. Er ontstaan natte en droge stukken, waar meer plant- en diersoorten kunnen leven dan voorheen. Dit draagt bij aan het ecologisch herstel van de Maas volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook plaatsen we bijvoorbeeld rivierhout om het waterleven een extra impuls te geven.

Het Grensmaasproject wordt voor het grootste deel voor eigen rekening en risico uitgevoerd door het Consortium Grensmaas, een samenwerkingsverband van grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten. Om de werkzaamheden te financieren, zal het consortium in totaal circa 54 miljoen ton grind en 10 miljoen ton zand winnen. Rijkswaterstaat is contractpartner van het consortium en ziet toe op het nakomen van de projectafspraken en het behalen van de maatschappelijke doelen.

Na het bezoek aan De Grensmaas vervolgen we de reis naar België. We gaan kijken naar en wandelen in een drie jaar geleden afgerond project: Boyen Veurzen in de gemeente Dilsen-Stokkem. Ook hier is ruimte gemaakt voor de Maas. De Belgen spreken van de gemeenschappelijke Maas. U ontdekt de Belgische aanpak en de impact van de natuur, drie jaar na oplevering.

In 2020 won het project Grensmaas de nationale prijs Het Zonnetje. Het project wordt gezien als lichtend voorbeeld voor alle hoogwaterprojecten in Nederland.

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. Met het project Grensmaas krijgt Zuid-Limburg ook een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare, dat samen met natuurgebieden aan de Vlaamse Maasoever het RivierPark Maasvallei vormt.

Inmiddels zijn de locaties Bosscherveld, Borgharen, Itteren, Nattenhoven, Visserweert, Illikhoven en Geulle aan de Maas klaar. Ook de ingrepen op de locatie Grevenbicht zijn op een haar na gereed.

De maatregelen zorgen ervoor dat de waterstanden in de Grensmaas bij hoogwater tot een meter lager zijn. Tegelijkertijd levert de verruiming van de rivier een afwisselender landschap op. Er ontstaan natte en droge stukken, waar meer plant- en diersoorten kunnen leven dan voorheen. Dit draagt bij aan het ecologisch herstel van de Maas volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook plaatsen we bijvoorbeeld rivierhout om het waterleven een extra impuls te geven.

Het Grensmaasproject wordt voor het grootste deel voor eigen rekening en risico uitgevoerd door het Consortium Grensmaas, een samenwerkingsverband van grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten. Om de werkzaamheden te financieren, zal het consortium in totaal circa 54 miljoen ton grind en 10 miljoen ton zand winnen. Rijkswaterstaat is contractpartner van het consortium en ziet toe op het nakomen van de projectafspraken en het behalen van de maatschappelijke doelen.

We nemen u mee naar De Grensmaas, het onbevaarbare deel van de Maas tussen Maastricht en Roosteren. Het is de enige grindrivier die Nederland rijk is. In dit gebied wordt gewerkt aan bescherming tegen hoogwater door de stroomgeul te verbreden en uiterwaarden te verlagen.

Ook ontdekt u meer over het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg. 


de grensmaas
SLUIT DIT VENSTER