EXCURSIE 1

Maastricht vanuit de maas

Maastricht is onlosmakelijk verbonden met de Maas. Zonder de rivier zou de stad niet ontstaan en tot bloei gekomen zijn. Was in vroeger tijden de Maas vooral een hinderlijke barrière, tegenwoordig wordt de ligging aan de rivier gekoesterd. De Maas bepaalt in belangrijke mate het beeld van de stad en heeft zowel een economische (scheepvaart) als een toeristisch/recreatieve functie.


Het gemeentelijk beleid is erop gericht de relatie tussen de stad en de rivier te versterken en bijzondere aandacht te geven aan de verblijfskwaliteit van de oevers.

Dezelfde Maas heeft ook laten zien hoe grillig deze kan zijn bij hoogwater, dit vraagt om een hoogwateraanpak waarbij ruimte wordt gezocht in de rivier. In de ‘Ontwikkelvisie voor het zuidelijk Maasdal’ zijn deze maatregelen onderzocht, ook hier weer met veel aandacht voor de stedelijke ontwikkelingen en de kwaliteit van de stad.

In dit programma nemen wij u tijdens een inleidende presentatie mee in de complexe opgave waar we met z’n allen voor staan. Lokaal, maar zeer zeker ook in het bredere kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarna stappen we op de boot en varen we langs de potentieel kansrijke locaties in de Maas. Tijdens deze mooie boottocht staan vertegenwoordigers van Gemeente Maastricht en Waterschap Limburg voor u klaar voor een toelichting en het beantwoorden van vragen. Tevens worden we in deze vaartocht tweemaal geschut bij de sluis van Ternaaien die recentelijk is uitgebreid en gemoderniseerd waarbij we een hoogteverschil van maar liefst 14 meter overbruggen. Een spectaculaire ervaring!


Het gemeentelijk beleid is erop gericht de relatie tussen de stad en de rivier te versterken en bijzondere aandacht te geven aan de verblijfskwaliteit van de oevers.

Dezelfde Maas heeft ook laten zien hoe grillig deze kan zijn bij hoogwater, dit vraagt om een hoogwateraanpak waarbij ruimte wordt gezocht in de rivier. In de ‘Ontwikkelvisie voor het zuidelijk Maasdal’ zijn deze maatregelen onderzocht, ook hier weer met veel aandacht voor de stedelijke ontwikkelingen en de kwaliteit van de stad.

In dit programma nemen wij u tijdens een inleidende presentatie mee in de complexe opgave waar we met z’n allen voor staan. Lokaal, maar zeer zeker ook in het bredere kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarna stappen we op de boot en varen we langs de potentieel kansrijke locaties in de Maas. Tijdens deze mooie boottocht staan vertegenwoordigers van Gemeente Maastricht en Waterschap Limburg voor u klaar voor een toelichting en het beantwoorden van vragen. Tevens worden we in deze vaartocht tweemaal geschut bij de sluis van Ternaaien die recentelijk is uitgebreid en gemoderniseerd waarbij we een hoogteverschil van maar liefst 14 meter overbruggen. Een spectaculaire ervaring!


Maastricht is onlosmakelijk verbonden met de Maas. Zonder de rivier zou de stad niet ontstaan en tot bloei gekomen zijn. Was in vroeger tijden de Maas vooral een hinderlijke barrière, tegenwoordig wordt de ligging aan de rivier gekoesterd. De Maas bepaalt in belangrijke mate het beeld van de stad en heeft zowel een economische (scheepvaart) als een toeristisch/recreatieve functie.


Maastricht vanuit de maas
SLUIT DIT VENSTER