WATERFABRIEK

GRIJSWATERZUIVERING

Zwartwatervergister

Zwartwatervergister

EXCURSIE 1

SUPERLOCAL

In de wijk Bleijerheide in Kerkrade wordt voor 133 woningen de waterkringloop circulair ingericht. In dit project werken Gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf Limburg samen. Ook zijn KWR en Stowa betrokken bij het onderzoek en de monitoring. Bij deze excursie trekken we samen deze circulaire wijk in en praten we u bij over de vele innovatieve oplossingen.

Regenwater wordt vanaf eind dit jaar gezuiverd tot drinkwater, afvalstromen worden gescheiden in zwart en grijs water. Grijs water wordt gezuiverd in een helofytensysteem en in 2022 gedurende 2 maanden opgewerkt tot waswaterkwaliteit. Zwart water wordt vergist. De vergister gaat medio 2022 in bedrijf. De afzetmogelijkheden van het vergiste zwarte water als bodemverbeteraar of meststof worden onderzocht. Voor meer informatie bezoek www.superlocalwater.eu

GRIJSWATERZUIVERING

WATERFABRIEK

Zwartwatervergister

Regenwater wordt vanaf eind dit jaar gezuiverd tot drinkwater, afvalstromen worden gescheiden in zwart en grijs water. Grijs water wordt gezuiverd in een helofytensysteem en in 2022 gedurende 2 maanden opgewerkt tot waswaterkwaliteit. Zwart water wordt vergist. De vergister gaat medio 2022 in bedrijf. De afzetmogelijkheden van het vergiste zwarte water als bodemverbeteraar of meststof worden onderzocht. Voor meer informatie bezoek www.superlocalwater.eu

In de wijk Bleijerheide in Kerkrade wordt voor 133 woningen de waterkringloop circulair ingericht. In dit project werken Gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf Limburg samen. Ook zijn KWR en Stowa betrokken bij het onderzoek en de monitoring. Bij deze excursie trekken we samen deze circulaire wijk in en praten we u bij over de vele innovatieve oplossingen.

SUPERLOCAL
SLUIT DIT VENSTER