EXCURSIE 1

INNOVATIE IN RIOOLWATER-ZUIVERING

Deze excursie voert u naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Simpelveld. Sinds 2016 is hier een Verdygo Nereda-installatie in bedrijf. Deze is om vele redenen bijzonder. Niet in de laatste plaats omdat hier onderzoek plaatsvindt naar de haalbaarheid en de effectiviteit van medicijnrestverwerking door middel van poederkooldosering; een combinatie van technieken die nog nooit eerder is toegepast.


Het onderzoek, dat WBL samen met Royal HaskoningDHV uitvoert, is onderdeel van het landelijke Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rioolwaterzuiveringsinstallatie-afvalwater (IPMV) van de Stowa. Aan één Nereda-straat wordt poederkool gedoseerd en de andere straat fungeert als referentie. Het onderzoek is gestart in april 2021 en inmiddels is de derde doseerperiode ingezet. Op labschaal is vastgesteld dat ook duurzame kolen effectief zijn.

Verdygo is een door Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde, nieuwe ontwerp- en bouwtechniek voor een innovatieve, modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie. De uitgangspunten zijn rioolwater zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke kosten en tegelijkertijd flexibel in kunnen spelen op technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen. De kern van Verdygo is de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe technologieën.

Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de kosten ten opzichte van traditionele bouw met ruim 20% worden verlaagd en de bouwtijd met een derde van de tijd wordt verkort. Daarnaast kan op het onderhoud jaarlijks een besparing van 20% worden gerealiseerd, hetgeen uiteraard óók in het belang van de burger is. Zij betalen tenslotte belasting voor de zuivering van het rioolwater.

Met Verdygo wordt geen afvalwater gezuiverd, maar gezuiverd afvalwater geproduceerd. Door decentrale zuiveringen dichtbij gebruikers te plaatsen, wordt hergebruik van gezuiverd water gestimuleerd.

Het onderzoek, dat WBL samen met Royal HaskoningDHV uitvoert, is onderdeel van het landelijke Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rioolwaterzuiveringsinstallatie-afvalwater (IPMV) van de Stowa. Aan één Nereda-straat wordt poederkool gedoseerd en de andere straat fungeert als referentie. Het onderzoek is gestart in april 2021 en inmiddels is de derde doseerperiode ingezet. Op labschaal is vastgesteld dat ook duurzame kolen effectief zijn.

Verdygo is een door Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde, nieuwe ontwerp- en bouwtechniek voor een innovatieve, modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie. De uitgangspunten zijn rioolwater zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke kosten en tegelijkertijd flexibel in kunnen spelen op technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen. De kern van Verdygo is de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe technologieën.

Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de kosten ten opzichte van traditionele bouw met ruim 20% worden verlaagd en de bouwtijd met een derde van de tijd wordt verkort. Daarnaast kan op het onderhoud jaarlijks een besparing van 20% worden gerealiseerd, hetgeen uiteraard óók in het belang van de burger is. Zij betalen tenslotte belasting voor de zuivering van het rioolwater.

Met Verdygo wordt geen afvalwater gezuiverd, maar gezuiverd afvalwater geproduceerd. Door decentrale zuiveringen dichtbij gebruikers te plaatsen, wordt hergebruik van gezuiverd water gestimuleerd.

Deze excursie voert u naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Simpelveld. Sinds 2016 is hier een Verdygo Nereda-installatie in bedrijf. Deze is om vele redenen bijzonder. Niet in de laatste plaats omdat hier onderzoek plaatsvindt naar de haalbaarheid en de effectiviteit van medicijnrestverwerking door middel van poederkooldosering; een combinatie van technieken die nog nooit eerder is toegepast.


INNOVATIE IN RIOOLWATER-ZUIVERING
SLUIT DIT VENSTER