EXCURSIE 1

Zitterd Waterproof 

De hevige buien vorig jaar juni en afgelopen mei hebben in onze provincie en steden voor de nodige problemen bezorgd. De extreme hitte die hierop volgde de afgelopen zomermaanden laat zien dat we ten aanzien van het klimaat in blessuretijd leven. Op 10 november nemen we u mee naar Sittard (Zitterd in dialect), een van de ‘hotspots’ van de integrale ontwikkeling van Corio Glana. Corio Glana is een majeur project dat niet alleen de renaturering van 14 kilometer Geleenbeek behelst, maar ook de ontwikkeling van de zes verschillende landschapstypen langs de beek beoogt.

‘Zitterd Waterproof’ is een schoolvoorbeeld van een integraal uitwerkingsplan waarin water, erfgoed en groen worden gecombineerd om tot een klimaatbestendige stad te komen. De kracht van het project schuilt erin dat de urgentie van de klimaatopgave zorgt voor een vliegwiel om ook noodzakelijke verbeteringen en investeringen in erfgoed, leefbaarheid en biodiversiteit mee te koppelen. 

Onze plek van bestemming – deelgebied 20 - is nu in voorbereiding. Dit deelgebied gaat een belangrijke rol vervullen om zowel wateroverlast als watertekort in de stad te voorkomen. Bovenstrooms van de Ophovenermolen en in het Stadspark wordt tijdens hoogwater zoveel mogelijk water vastgehouden, dat in droge perioden wordt afgegeven. Het bergingsvolume wordt vergroot door bovenstrooms van de Ophovenermolen en in het stadspark het beekprofiel te verruimen.

Oude meanders van de Geleenbeek worden opgeschoond en verruimd en geschikt gemaakt om in tijden van droogte extra water vast te houden en in tijden van wateroverlast hemelwater uit de hoger gelegen wijk Ophoven op te vangen. Zo worden de afvoerpieken op de Geleenbeek afgevlakt.

Enerzijds wordt het bergingsvolume in het beeksysteem vergroot, anderzijds wordt ook de doorstroming verbeterd. Tegelijkertijd wordt ook het beeksysteem natuurlijker gemaakt en worden de huidige barrières voor vismigratie rond de Ophovenermolen en rond de stenensluis opgeheven.

‘Zitterd Waterproof’ is een schoolvoorbeeld van een integraal uitwerkingsplan waarin water, erfgoed en groen worden gecombineerd om tot een klimaatbestendige stad te komen. De kracht van het project schuilt erin dat de urgentie van de klimaatopgave zorgt voor een vliegwiel om ook noodzakelijke verbeteringen en investeringen in erfgoed, leefbaarheid en biodiversiteit mee te koppelen. 

Onze plek van bestemming – deelgebied 20 - is nu in voorbereiding. Dit deelgebied gaat een belangrijke rol vervullen om zowel wateroverlast als watertekort in de stad te voorkomen. Bovenstrooms van de Ophovenermolen en in het Stadspark wordt tijdens hoogwater zoveel mogelijk water vastgehouden, dat in droge perioden wordt afgegeven. Het bergingsvolume wordt vergroot door bovenstrooms van de Ophovenermolen en in het stadspark het beekprofiel te verruimen.

Oude meanders van de Geleenbeek worden opgeschoond en verruimd en geschikt gemaakt om in tijden van droogte extra water vast te houden en in tijden van wateroverlast hemelwater uit de hoger gelegen wijk Ophoven op te vangen. Zo worden de afvoerpieken op de Geleenbeek afgevlakt.

Enerzijds wordt het bergingsvolume in het beeksysteem vergroot, anderzijds wordt ook de doorstroming verbeterd. Tegelijkertijd wordt ook het beeksysteem natuurlijker gemaakt en worden de huidige barrières voor vismigratie rond de Ophovenermolen en rond de stenensluis opgeheven.

De hevige buien vorig jaar juni en afgelopen mei hebben in onze provincie en steden voor de nodige problemen bezorgd. De extreme hitte die hierop volgde de afgelopen zomermaanden laat zien dat we ten aanzien van het klimaat in blessuretijd leven. Op 10 november nemen we u mee naar Sittard (Zitterd in dialect), een van de ‘hotspots’ van de integrale ontwikkeling van Corio Glana. Corio Glana is een majeur project dat niet alleen de renaturering van 14 kilometer Geleenbeek behelst, maar ook de ontwikkeling van de zes verschillende landschapstypen langs de beek beoogt.

Zitterd Waterproof 
SLUIT DIT VENSTER