2
2_viecuri_jaarverslag... (Copy) 2_viecuri_jaarverslag...
Borgen kwaliteitskeurmerk JCI

De Joint Commission International (JCI) is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. In 2017 werd dit keurmerk aan VieCuri toegekend en de jaren erna stonden in teken van het borgen van de JCI-normen. In 2020 wilde VieCuri het keurmerk opnieuw verwerven. Vanwege corona is de toets uitgesteld naar juni 2021. Anders dan bij andere kwaliteitskeurmerken, draait het bij JCI vooral om de praktische zorg voor de patiënt. Zo geven we veel aandacht aan de medicatieveiligheid, het proactief informeren van patiënten, beperking van het risico van infecties en correcte identificatie van patiënten. Daarnaast kijkt JCI ook naar zaken als onderhoud van (medische) apparatuur, inrichting en beheer van de gebouwen en de kwalificaties van de zorgprofessionals. Hoe meer structuur en uniformiteit in onze zorgprocessen, des te meer winst voor de kwaliteit van zorg en winst voor de patiënt.

Kwaliteit

Jaarlijks biedt VieCuri zorg aan meer dan 110.000 patiënten, van wie er bijna 18.000 worden opgenomen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 330.000 consulten. Kwaliteit van zorg staat daarbij vanzelfsprekend voorop. Maar het kan altijd beter. Bij VieCuri zijn we dan ook voortdurend bezig om kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Dat doen we door nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen of over te nemen en door ons kwaliteitsbeleid continu te meten en te verbeteren. Verschillende keurmerken, waaronder het JCI-keurmerk, bewijzen onze kwaliteit.

Kwaliteit van zorg meten
en verbeteren
7
Meer regie door verpleegkundigen

Bij VieCuri zijn zo’n 900 verpleegkundigen in dienst. Een grote groep die ook nog eens vaak en het meest direct contact heeft met de patiënt. Dat maakt hen tot een enorm waardevolle bron van kennis. Bij VieCuri zijn verpleegkundigen dan ook een belangrijke gesprekspartner bij de totstandkoming van nieuw beleid. “Dat begon zes jaar geleden”, vertelt Nastasja Cornelissen-Kolorz. Als ‘chief nursing officer’ (‘baas’ van de verpleegkundigen) bekleedt zij een tamelijk nieuwe functie in het zorglandschap. “VieCuri wil werken volgens de zogenaamde ‘Magnet-principes’. Deze Amerikaanse aanpak heeft als doel verpleegkundigen op alle niveaus mee te laten beslissen over hoe de zorg wordt ingericht en uitgevoerd. Dat komt de zorg namelijk ten goede.” Vijf jaar geleden startte er een proef op de afdeling urologie, die zo positief bleek dat de aanpak in het hele ziekenhuis werd doorgevoerd. “Veel administratieve taken en overleggen bleken overbodig, wat meteen tijdswinst opleverde. Tijd die direct ten goede kwam van direct patiëntencontact. Ook werden er minder materialen verspild en was er meer structuur op de werkvloer. Maar de allergrootste winst lag op het zorgvlak. Er waren minder infecties na het inbrengen van een infuus, betere wondcontroles en minder valincidenten.”

Toch duurt het waarschijnlijk nog jaren voor VieCuri de Magnet-principes heeft geïmplementeerd. Als het lukt, is VieCuri het eerste ziekenhuis in Nederland en het tweede ziekenhuis in Europa die het predicaat mag dragen. “Maar de erkenning is geen doel op zich”, besluit Cornelissen. “Het gedachtegoed is veel belangrijker.”

Nieuw pijnbestrijdingsmiddel bij darmoperaties

Na een operatie voor dikke darmkanker krijgen patiënten standaard morfine als pijnbestrijdingsmiddel. Het grootste deel van deze patiënten is 70+ en juist bij deze doelgroep is de kans op bijwerkingen groot. Zo komen obstipatie, slaperigheid en vallen regelmatig voor en is er kans op verslaving. Dat kan anders, dacht chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar. Hij was al langer op zoek naar een manier om het morfinegebruik na een operatie te verminderen. “Ik maakte kennis met een pijnstilkatheter en zag mogelijkheden. Bij deze manier van pijnstilling wordt na de operatie een dun slangetje in de wond geplaatst dat continu een pijnstillend middel afgeeft. Dit zorgt ervoor dat morfine niet of nauwelijks meer nodig is.” Na een succesvolle pilot bij tien patiënten, wordt de methode nu gebruikt als standaard techniek. Daarnaast biedt deze manier van pijnstilling mogelijkheden voor andere afdelingen, bijvoorbeeld de mammachirurgie. 

Uit ruim 200 initiatieven is deze nieuwe methode in mei 2021 door VGZ geselecteerd als één van de 14 genomineerden voor de Zinnige Zorg Award.

VieCuri is een ziekenhuis dat innovatie hoog in het vaandel heeft staan. We streven daarnaar én doen het! Enkele voorbeelden:

17

Chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar

Inzicht in wonden en gerichte behandeling door innovatieve techniek

Het Wondexpertisecentrum (WEC) van VieCuri gebruikt sinds kort een innovatieve camera bij wondzorg. De camera brengt met één opname de vochtbalans, de doorbloeding en het zuurstofgehalte in een wond in kaart. Belangrijke indicatoren die aanduiden of een wond vanzelf geneest of aanvullende zorg nodig is. Yvonne Siebers is wondconsulent bij VieCuri en streeft ernaar mensen sneller door te sturen naar het WEC. “Vaak worden wonden die slecht genezen eerst door een huisarts of wijkverpleegkundige behandeld. Terwijl we bij het WEC, door middel van de uitslagen van de HSI camera, meteen een gericht behandelplan kunnen opstellen. En de patiënt ervaart alleen maar voordelen. De camera werkt snel, zonder huidcontact en geeft meteen inzicht in de situatie. De patiënt begrijpt dan beter de noodzaak van de behandeling en het verloop van de genezing.” VieCuri is op dit moment het enige ziekenhuis in Nederland dat de nieuwe techniek gebruikt, maar naar verwachting gaat het de huidige manier van werken en meten compleet vervangen.

23
Doorbraak op de IC: patiënten sneller wakker
en in betere conditie

Vier jaar geleden introduceerde Alex Bos, intensivist en anesthesioloog bij VieCuri, een methode om mensen in slaap te brengen met een verdampt medicijn via een beademingssysteem in plaats van met slaapmedicatie. Alex Bos: “Als patiënten op de IC via een infuus slaapmiddelen krijgen toegediend, kan de uitwerking van de medicatie vele dagen duren. Door met het verdampingssysteem te werken, is het effect binnen enkele minuten verdwenen.” Door de techniek van Bos te combineren met nieuwe onderzoeken naar het minder koelen van patiënten, heeft VieCuri een nieuwe methode ontwikkeld. Dr. Norbert Foudraine, internist intensivist bij VieCuri is een van de onderzoekers. “Gereanimeerde patiënten worden altijd een dag in slaap gehouden om het herstel van hun hersenen te bevorderen. Voorheen werden deze patiënten ook nog gekoeld. Uit onderzoek blijkt echter dat koelen niet nodig is als patiënten geen koorts krijgen. Bij VieCuri koelen we daarom al een tijdje niet meer.” Het samenvoegen van beide ontwikkelingen heeft als grootste voordeel dat de patiënt eerder wakker wordt. Naasten weten daardoor veel sneller hoe iemand uit de situatie komt, de patiënt ligt korter op de IC én de totale opnameduur neemt met gemiddeld vier dagen af. Daarnaast treedt er minder verwarring (delier) op bij patiënten. Door de vele voordelen gaan naar verwachting andere ziekenhuizen de in Venlo ontwikkelde techniek snel overnemen.

11
2

Kwaliteit

Jaarlijks biedt VieCuri zorg aan meer dan 110.000 patiënten, van wie er bijna 18.000 worden opgenomen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 330.000 consulten. Kwaliteit van zorg staat daarbij vanzelfsprekend voorop. Maar het kan altijd beter. Bij VieCuri zijn we dan ook voortdurend bezig om kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Dat doen we door nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen of over te nemen en door ons kwaliteitsbeleid continu te meten en te verbeteren. Verschillende keurmerken, waaronder het JCI-keurmerk, bewijzen onze kwaliteit.

Kwaliteit van zorg meten
en verbeteren
Borgen kwaliteitskeurmerk JCI

De Joint Commission International (JCI) is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. In 2017 werd dit keurmerk aan VieCuri toegekend en de jaren erna stonden in teken van het borgen van de JCI-normen. In 2020 wilde VieCuri het keurmerk opnieuw verwerven. Vanwege corona is de toets uitgesteld naar juni 2021. Anders dan bij andere kwaliteitskeurmerken, draait het bij JCI vooral om de praktische zorg voor de patiënt. Zo geven we veel aandacht aan de medicatieveiligheid, het proactief informeren van patiënten, beperking van het risico van infecties en correcte identificatie van patiënten. Daarnaast kijkt JCI ook naar zaken als onderhoud van (medische) apparatuur, inrichting en beheer van de gebouwen en de kwalificaties van de zorgprofessionals. Hoe meer structuur en uniformiteit in onze zorgprocessen, des te meer winst voor de kwaliteit van zorg en winst voor de patiënt.

7
Meer regie door verpleegkundigen

Bij VieCuri zijn zo’n 900 verpleegkundigen in dienst. Een grote groep die ook nog eens vaak en het meest direct contact heeft met de patiënt. Dat maakt hen tot een enorm waardevolle bron van kennis. Bij VieCuri zijn verpleegkundigen dan ook een belangrijke gesprekspartner bij de totstandkoming van nieuw beleid. “Dat begon zes jaar geleden”, vertelt Nastasja Cornelissen-Kolorz. Als ‘chief nursing officer’ (‘baas’ van de verpleegkundigen) bekleedt zij een tamelijk nieuwe functie in het zorglandschap. “VieCuri wil werken volgens de zogenaamde ‘Magnet-principes’. Deze Amerikaanse aanpak heeft als doel verpleegkundigen op alle niveaus mee te laten beslissen over hoe de zorg wordt ingericht en uitgevoerd. Dat komt de zorg namelijk ten goede.” Vijf jaar geleden startte er een proef op de afdeling urologie, die zo positief bleek dat de aanpak in het hele ziekenhuis werd doorgevoerd. “Veel administratieve taken en overleggen bleken overbodig, wat meteen tijdswinst opleverde. Tijd die direct ten goede kwam van direct patiëntencontact. Ook werden er minder materialen verspild en was er meer structuur op de werkvloer. Maar de allergrootste winst lag op het zorgvlak. Er waren minder infecties na het inbrengen van een infuus, betere wondcontroles en minder valincidenten.”

Toch duurt het waarschijnlijk nog jaren voor VieCuri de Magnet-principes heeft geïmplementeerd. Als het lukt, is VieCuri het eerste ziekenhuis in Nederland en het tweede ziekenhuis in Europa die het predicaat mag dragen. “Maar de erkenning is geen doel op zich”, besluit Cornelissen. “Het gedachtegoed is veel belangrijker.”

11

VieCuri is een ziekenhuis dat innovatie hoog in het vaandel heeft staan. We streven daarnaar én doen het! Enkele voorbeelden:

Nieuw pijnbestrijdingsmiddel bij darmoperaties

Na een operatie voor dikke darmkanker krijgen patiënten standaard morfine als pijnbestrijdingsmiddel. Het grootste deel van deze patiënten is 70+ en juist bij deze doelgroep is de kans op bijwerkingen groot. Zo komen obstipatie, slaperigheid en vallen regelmatig voor en is er kans op verslaving. Dat kan anders, dacht chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar. Hij was al langer op zoek naar een manier om het morfinegebruik na een operatie te verminderen. “Ik maakte kennis met een pijnstilkatheter en zag mogelijkheden. Bij deze manier van pijnstilling wordt na de operatie een dun slangetje in de wond geplaatst dat continu een pijnstillend middel afgeeft. Dit zorgt ervoor dat morfine niet of nauwelijks meer nodig is.” Na een succesvolle pilot bij tien patiënten, wordt de methode nu gebruikt als standaard techniek. Daarnaast biedt deze manier van pijnstilling mogelijkheden voor andere afdelingen, bijvoorbeeld de mammachirurgie. 

Uit ruim 200 initiatieven is deze nieuwe methode in mei 2021 door VGZ geselecteerd als één van de 14 genomineerden voor de Zinnige Zorg Award.

17

Chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar

Inzicht in wonden en gerichte behandeling door innovatieve techniek

Het Wondexpertisecentrum (WEC) van VieCuri gebruikt sinds kort een innovatieve camera bij wondzorg. De camera brengt met één opname de vochtbalans, de doorbloeding en het zuurstofgehalte in een wond in kaart. Belangrijke indicatoren die aanduiden of een wond vanzelf geneest of aanvullende zorg nodig is. Yvonne Siebers is wondconsulent bij VieCuri en streeft ernaar mensen sneller door te sturen naar het WEC. “Vaak worden wonden die slecht genezen eerst door een huisarts of wijkverpleegkundige behandeld. Terwijl we bij het WEC, door middel van de uitslagen van de HSI camera, meteen een gericht behandelplan kunnen opstellen. En de patiënt ervaart alleen maar voordelen. De camera werkt snel, zonder huidcontact en geeft meteen inzicht in de situatie. De patiënt begrijpt dan beter de noodzaak van de behandeling en het verloop van de genezing.” VieCuri is op dit moment het enige ziekenhuis in Nederland dat de nieuwe techniek gebruikt, maar naar verwachting gaat het de huidige manier van werken en meten compleet vervangen.

23
Doorbraak op de IC: patiënten sneller wakker
en in betere conditie

Vier jaar geleden introduceerde Alex Bos, intensivist en anesthesioloog bij VieCuri, een methode om mensen in slaap te brengen met een verdampt medicijn via een beademingssysteem in plaats van met slaapmedicatie. Alex Bos: “Als patiënten op de IC via een infuus slaapmiddelen krijgen toegediend, kan de uitwerking van de medicatie vele dagen duren. Door met het verdampingssysteem te werken, is het effect binnen enkele minuten verdwenen.” Door de techniek van Bos te combineren met nieuwe onderzoeken naar het minder koelen van patiënten, heeft VieCuri een nieuwe methode ontwikkeld. Dr. Norbert Foudraine, internist intensivist bij VieCuri is een van de onderzoekers. “Gereanimeerde patiënten worden altijd een dag in slaap gehouden om het herstel van hun hersenen te bevorderen. Voorheen werden deze patiënten ook nog gekoeld. Uit onderzoek blijkt echter dat koelen niet nodig is als patiënten geen koorts krijgen. Bij VieCuri koelen we daarom al een tijdje niet meer.” Het samenvoegen van beide ontwikkelingen heeft als grootste voordeel dat de patiënt eerder wakker wordt. Naasten weten daardoor veel sneller hoe iemand uit de situatie komt, de patiënt ligt korter op de IC én de totale opnameduur neemt met gemiddeld vier dagen af. Daarnaast treedt er minder verwarring (delier) op bij patiënten. Door de vele voordelen gaan naar verwachting andere ziekenhuizen de in Venlo ontwikkelde techniek snel overnemen.

2_viecuri_jaarverslag... (Copy) 2_viecuri_jaarverslag...