Topklinische zorg

VieCuri is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we excellente patiëntenzorg bieden, we veel opleidingsmogelijkheden hebben voor nieuw zorgtalent en dat veel van VieCuri’s medisch specialisten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Voor patiënten is naast de hoge kwaliteit van de zorg, het grote voordeel dat ze in de buurt terechtkunnen voor topklinische specialistische zorg. In 2020 hebben diverse nieuwe initiatieven bijgedragen aan onze status van ‘topklinisch ziekenhuis’.

hoge kwaliteit van zorg
2_viecuri_jaarverslag... (Copy) 2_viecuri_jaarverslag...
Coronatraining op basis van augmented reality
Verpleegkundigen oefenen met virtuele patiënten
29
12

STZ-erkenningen

Innovatief onderzoek naar uraatkristallen en nieuwe medicatie
6

Om verpleegkundigen te trainen in de omgang met coronapatiënten, startte VieCuri - als eerste Limburgse ziekenhuis - met trainingen op basis van augmented reality. We maken hierbij gebruik van een zogenaamde ‘Hololens’, die we lenen van chipfabrikant ASML. Die gebruikt de techniek normaal bij instructies voor nieuwe machines.

Hoe het werkt? De bril laat driedimensionale hologrammen zien boven op de echte wereld. Zo kan een virtuele patiënt - levensecht - op een ziekenhuisbed worden geprojecteerd. Door de bril ziet een verpleegkundige nauwelijks het verschil met de ‘echte wereld’. De training start op het moment dat de patiënt het ziekenhuis binnenkomt. Als zijn gezondheid verslechtert, is overplaatsing naar de IC noodzakelijk.

Door de training met augmented reality leren verpleegkundigen in razend tempo alles over het ziektebeeld van COVID-19. Ervaring leert ons inmiddels dat deze manier van trainen onze medewerkers ook helpt om alle heftige ervaringen beter te verwerken. 

Coronafonds opgericht voor financiële ondersteuning

Wetenschappelijk onderzoek is onlosmakelijk verbonden met een topklinisch ziekenhuis. In de eerste maanden van de coronacrisis werden in VieCuri meer dan 400 coronapatiënten behandeld. Dit leverde ons een schat aan informatie op. Wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19 was dan ook een logische stap. Onderzoek naar complicaties en behandelingsmogelijkheden van corona zijn enorm belangrijk in de strijd tegen het virus. Om het onderzoek financieel te ondersteunen, heeft VieCuri het Coronafonds opgericht. Iedereen kan doneren en levert daarmee direct een bijdrage aan bestrijding van het virus.

Een klein gedeelte van het Coronafonds werd gebruikt voor antistoffenonderzoek bij medewerkers. Veel medewerkers waren benieuwd of ze besmet zijn geweest met het virus. Met ruim 2.400 deelnemers is dit het meest uitgebreide antistoffenonderzoek onder ziekenhuispersoneel in Nederland. Medewerkers vulden een vragenlijst in en stonden bloed af, waarna ze persoonlijk bericht over hun antistoffen kregen. Het grootschalige onderzoek leverde representatieve resultaten op waarmee vergelijkingen met andere populaties zijn gemaakt.

VieCuri doet wetenschappelijk onderzoek naar corona 
Verdeling in subcategorieën zorgt voor persoonlijkere behandeling
Leefstijlverbetering in strijd tegen reuma

Naar schatting heeft over tien jaar 40 procent van de Nederlanders een of meer chronische aandoeningen. Een schrikbarend aantal, waarbij de personele en financiële tekorten niet te overzien zijn. Daarom startte Zuyd Hogeschool afgelopen jaar het programma ‘Beter in Balans’ voor reumapatiënten in VieCuri Venlo. Het doel? Verbetering van de leefstijl zodat mensen zich vitaler voelen en minder medicijnen nodig hebben. Het programma is onderdeel van het meerjarenproject ‘Vitale (Lim)burgers’ dat eveneens door Zuyd Hogeschool is geïntroduceerd. Nieuw aan het project in Venlo is een persoonlijke behandeling op basis van subgroepen.

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) toetst de kwaliteit van gespecialiseerde en complexe zorgfuncties op inhoudelijke en kwalitatieve criteria. Als een ziekenhuis na een jarenlang traject van opbouw en expertise aan alle eisen voldoet, deelt STZ een officiële erkenning uit. Hét bewijs dat een ziekenhuis haar titel meer dan waardig is. VieCuri had al een erkenning voor het Centrum voor Metabole Botziekten en voor de behandeling van ouderen met darmkanker. In 2020 heeft VieCuri twee nieuwe erkenningen ontvangen. Een voor jichtzorg en de andere voor de handelswijze bij een hartinfarct. En in 2021 kwam daar de erkenning bij voor peesletsel in de schouder.

Ruim 10 procent van de senioren in Nederland heeft last van jicht, een reumatische aandoening. Jicht ontstaat doordat de nieren uraat vasthouden. Uraat slaat in de vorm van kristallen neer op gewrichten en veroorzaakt in die hoedanigheid pijn. Voor artsen zijn deze kristallen moeilijk te herkennen en dus schrijven zij vaak – onterecht – pijstillers voor. Deze kunnen de situatie op langere termijn echter verergeren, terwijl bij de juiste medicatie en adequaat handelen jicht zelfs verholpen kan worden. Om kristalherkenning te bevorderen, start VieCuri onder leiding van reumatoloog Tim Jansen met innovatief onderzoek dat wordt gefinancierd door ReumaNederland, Universiteit Twente en een aantal investeerders. VieCuri legt een database met beelden van uraatkristallen en bijpassende spectogrammen aan, waardoor we het herkennen van kristallen objectief maken.

VieCuri start verder met medicijnonderzoek naar de nieuwe jichtremmer Dapansutrile. Dit medicijn remt acute jichtaanvallen en lijkt veiliger en effectiever dan de huidige medicatie. Omdat VieCuri ook wekelijks een jichtspreekuur organiseert, heeft het ziekenhuis een officiële erkenning van STZ ontvangen.  

Jicht sneller herkennen en beter genezen

Onderzoek levert topklinische erkenning op
15

Betere zorg bij mogelijk hartinfarct

80 procent van de spoedverwijzingen met verdenking van een hartinfarct is onterecht. Natuurlijk kunnen huisartsen bij klachten als pijn op de borst niet voorzichtig genoeg zijn, maar het is voor zowel de patiënt als voor zorgverleners prettig als zo’n ingrijpende verdenking voorkomen kan worden. VieCuri ontwikkelde daarom een diagnosemethode waarbij het aantal patiënten dat ten onrechte in het ziekenhuis terechtkomt wordt gereduceerd. Met een snelle bloedtest, een ECG en een aangepaste vragenlijst kan een hulpverlener, bijvoorbeeld een huisarts, snel en adequaat de juiste diagnose stellen. Dat is cruciaal om het aantal complicaties en sterfgevallen te verminderen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van dr. Joan Meeder en dr. Braim Rahel (cardiologen bij VieCuri) en Lisa Frenk (arts onderzoeker), in samenwerking met huisartsen Bernadette van Casteren en Peter Smeets. Door de nauwe samenwerking tussen VieCuri, huisartsen, AmbulanceZorg Limburg-Noord en andere ziekenhuizen in de regio, werkt de nieuwe diagnosetechniek als een goed geoliede machine. “De komende tijd delen we de onderzoeksresultaten bij landelijke bijeenkomsten zodat ook andere ziekenhuizen en huisartsenposten kunnen profiteren van deze inzichten. De vernieuwing en verbetering van de techniek is namelijk uniek in Nederland.” Het onderzoek in combinatie met het in 2011 geopende dottercentrum in Venlo, resulteerde in een officiële STZ-erkenning.

Vijfde STZ-erkenning

In april 2021 mochten we een vijfde STZ-erkenning noteren. Patiënten met peesletsel in de schouder kunnen nu officieel bij VieCuri terecht voor topklinische zorg. Sinds januari 2021 krijgt een patiënt met peesletsel bij de eerste afspraak direct een echo van de schouder én de diagnose. Hierdoor worden extra ziekenhuisbezoeken voor aanvullend onderzoek en diagnostiek voorkomen. Patiënten worden bij voorkeur niet direct geopereerd maar geholpen met pijnstilling, een injectie of met behandeling door een gespecialiseerde schouderfysiotherapeut. VieCuri biedt voor patiënten met een peesscheur een kijkoperatie aan waarbij de pezen hersteld worden. Het grote voordeel van een kijkoperatie boven een normale operatie is dat de chirurg beter ziet hoe de pees hersteld moet worden waardoor de kans op letsel kleiner is. Bij een deel van de patiënten zijn de scheuren te groot om deze te kunnen herstellen met een kijkoperatie. Orthopedisch chirurg Okke Lambers Heerspink gebruikt hiervoor als een van de weinigen in Nederland een nieuw ontwikkelde methode. Bij deze unieke methode wordt een peesblad uit het bovenbeen gehaald dat vervolgens als een nieuw schouderkapsel op de kapotte pezen geplaatst wordt. Het voordeel van deze methode is dat het goede resultaten geeft en een prothese-operatie uitgesteld kan worden.

Patiënten met peesletsel in de schouder kunnen nu officieel bij VieCuri terecht voor topklinische zorg.

Topklinische zorg

hoge kwaliteit van zorg

VieCuri is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we excellente patiëntenzorg bieden, we veel opleidingsmogelijkheden hebben voor nieuw zorgtalent en dat veel van VieCuri’s medisch specialisten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Voor patiënten is naast de hoge kwaliteit van de zorg, het grote voordeel dat ze in de buurt terechtkunnen voor topklinische specialistische zorg. In 2020 hebben diverse nieuwe initiatieven bijgedragen aan onze status van ‘topklinisch ziekenhuis’.

6

STZ-erkenningen

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) toetst de kwaliteit van gespecialiseerde en complexe zorgfuncties op inhoudelijke en kwalitatieve criteria. Als een ziekenhuis na een jarenlang traject van opbouw en expertise aan alle eisen voldoet, deelt STZ een officiële erkenning uit. Hét bewijs dat een ziekenhuis haar titel meer dan waardig is. VieCuri had al een erkenning voor het Centrum voor Metabole Botziekten en voor de behandeling van ouderen met darmkanker. In 2020 heeft VieCuri twee nieuwe erkenningen ontvangen. Een voor jichtzorg en de andere voor de handelswijze bij een hartinfarct. En in 2021 kwam daar de erkenning bij voor peesletsel in de schouder.

Jicht sneller herkennen en beter genezen

Innovatief onderzoek naar uraatkristallen en nieuwe medicatie

Ruim 10 procent van de senioren in Nederland heeft last van jicht, een reumatische aandoening. Jicht ontstaat doordat de nieren uraat vasthouden. Uraat slaat in de vorm van kristallen neer op gewrichten en veroorzaakt in die hoedanigheid pijn. Voor artsen zijn deze kristallen moeilijk te herkennen en dus schrijven zij vaak – onterecht – pijstillers voor. Deze kunnen de situatie op langere termijn echter verergeren, terwijl bij de juiste medicatie en adequaat handelen jicht zelfs verholpen kan worden. Om kristalherkenning te bevorderen, start VieCuri onder leiding van reumatoloog Tim Jansen met innovatief onderzoek dat wordt gefinancierd door ReumaNederland, Universiteit Twente en een aantal investeerders. VieCuri legt een database met beelden van uraatkristallen en bijpassende spectogrammen aan, waardoor we het herkennen van kristallen objectief maken.

VieCuri start verder met medicijnonderzoek naar de nieuwe jichtremmer Dapansutrile. Dit medicijn remt acute jichtaanvallen en lijkt veiliger en effectiever dan de huidige medicatie. Omdat VieCuri ook wekelijks een jichtspreekuur organiseert, heeft het ziekenhuis een officiële erkenning van STZ ontvangen.  

12

Betere zorg bij mogelijk hartinfarct

Onderzoek levert topklinische erkenning op
15

80 procent van de spoedverwijzingen met verdenking van een hartinfarct is onterecht. Natuurlijk kunnen huisartsen bij klachten als pijn op de borst niet voorzichtig genoeg zijn, maar het is voor zowel de patiënt als voor zorgverleners prettig als zo’n ingrijpende verdenking voorkomen kan worden. VieCuri ontwikkelde daarom een diagnosemethode waarbij het aantal patiënten dat ten onrechte in het ziekenhuis terechtkomt wordt gereduceerd. Met een snelle bloedtest, een ECG en een aangepaste vragenlijst kan een hulpverlener, bijvoorbeeld een huisarts, snel en adequaat de juiste diagnose stellen. Dat is cruciaal om het aantal complicaties en sterfgevallen te verminderen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van dr. Joan Meeder en dr. Braim Rahel (cardiologen bij VieCuri) en Lisa Frenk (arts onderzoeker), in samenwerking met huisartsen Bernadette van Casteren en Peter Smeets. Door de nauwe samenwerking tussen VieCuri, huisartsen, AmbulanceZorg Limburg-Noord en andere ziekenhuizen in de regio, werkt de nieuwe diagnosetechniek als een goed geoliede machine. “De komende tijd delen we de onderzoeksresultaten bij landelijke bijeenkomsten zodat ook andere ziekenhuizen en huisartsenposten kunnen profiteren van deze inzichten. De vernieuwing en verbetering van de techniek is namelijk uniek in Nederland.” Het onderzoek in combinatie met het in 2011 geopende dottercentrum in Venlo, resulteerde in een officiële STZ-erkenning.

Vijfde STZ-erkenning

In april 2021 mochten we een vijfde STZ-erkenning noteren. Patiënten met peesletsel in de schouder kunnen nu officieel bij VieCuri terecht voor topklinische zorg. Sinds januari 2021 krijgt een patiënt met peesletsel bij de eerste afspraak direct een echo van de schouder én de diagnose. Hierdoor worden extra ziekenhuisbezoeken voor aanvullend onderzoek en diagnostiek voorkomen. Patiënten worden bij voorkeur niet direct geopereerd maar geholpen met pijnstilling, een injectie of met behandeling door een gespecialiseerde schouderfysiotherapeut. VieCuri biedt voor patiënten met een peesscheur een kijkoperatie aan waarbij de pezen hersteld worden. Het grote voordeel van een kijkoperatie boven een normale operatie is dat de chirurg beter ziet hoe de pees hersteld moet worden waardoor de kans op letsel kleiner is. Bij een deel van de patiënten zijn de scheuren te groot om deze te kunnen herstellen met een kijkoperatie. Orthopedisch chirurg Okke Lambers Heerspink gebruikt hiervoor als een van de weinigen in Nederland een nieuw ontwikkelde methode. Bij deze unieke methode wordt een peesblad uit het bovenbeen gehaald dat vervolgens als een nieuw schouderkapsel op de kapotte pezen geplaatst wordt. Het voordeel van deze methode is dat het goede resultaten geeft en een prothese-operatie uitgesteld kan worden.

Patiënten met peesletsel in de schouder kunnen nu officieel bij VieCuri terecht voor topklinische zorg.
Verpleegkundigen oefenen met virtuele patiënten
Coronatraining op basis van augmented reality

Om verpleegkundigen te trainen in de omgang met coronapatiënten, startte VieCuri - als eerste Limburgse ziekenhuis - met trainingen op basis van augmented reality. We maken hierbij gebruik van een zogenaamde ‘Hololens’, die we lenen van chipfabrikant ASML. Die gebruikt de techniek normaal bij instructies voor nieuwe machines.

Hoe het werkt? De bril laat driedimensionale hologrammen zien boven op de echte wereld. Zo kan een virtuele patiënt - levensecht - op een ziekenhuisbed worden geprojecteerd. Door de bril ziet een verpleegkundige nauwelijks het verschil met de ‘echte wereld’. De training start op het moment dat de patiënt het ziekenhuis binnenkomt. Als zijn gezondheid verslechtert, is overplaatsing naar de IC noodzakelijk.

Door de training met augmented reality leren verpleegkundigen in razend tempo alles over het ziektebeeld van COVID-19. Ervaring leert ons inmiddels dat deze manier van trainen onze medewerkers ook helpt om alle heftige ervaringen beter te verwerken. 

VieCuri doet wetenschappelijk onderzoek naar corona 
Coronafonds opgericht voor financiële ondersteuning

Wetenschappelijk onderzoek is onlosmakelijk verbonden met een topklinisch ziekenhuis. In de eerste maanden van de coronacrisis werden in VieCuri meer dan 400 coronapatiënten behandeld. Dit leverde ons een schat aan informatie op. Wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19 was dan ook een logische stap. Onderzoek naar complicaties en behandelingsmogelijkheden van corona zijn enorm belangrijk in de strijd tegen het virus. Om het onderzoek financieel te ondersteunen, heeft VieCuri het Coronafonds opgericht. Iedereen kan doneren en levert daarmee direct een bijdrage aan bestrijding van het virus.

Een klein gedeelte van het Coronafonds werd gebruikt voor antistoffenonderzoek bij medewerkers. Veel medewerkers waren benieuwd of ze besmet zijn geweest met het virus. Met ruim 2.400 deelnemers is dit het meest uitgebreide antistoffenonderzoek onder ziekenhuispersoneel in Nederland. Medewerkers vulden een vragenlijst in en stonden bloed af, waarna ze persoonlijk bericht over hun antistoffen kregen. Het grootschalige onderzoek leverde representatieve resultaten op waarmee vergelijkingen met andere populaties zijn gemaakt.

29
Leefstijlverbetering in strijd tegen reuma
Verdeling in subcategorieën zorgt voor persoonlijkere behandeling

Naar schatting heeft over tien jaar 40 procent van de Nederlanders een of meer chronische aandoeningen. Een schrikbarend aantal, waarbij de personele en financiële tekorten niet te overzien zijn. Daarom startte Zuyd Hogeschool afgelopen jaar het programma ‘Beter in Balans’ voor reumapatiënten in VieCuri Venlo. Het doel? Verbetering van de leefstijl zodat mensen zich vitaler voelen en minder medicijnen nodig hebben. Het programma is onderdeel van het meerjarenproject ‘Vitale (Lim)burgers’ dat eveneens door Zuyd Hogeschool is geïntroduceerd. Nieuw aan het project in Venlo is een persoonlijke behandeling op basis van subgroepen.

2_viecuri_jaarverslag... (Copy) 2_viecuri_jaarverslag...