2
20-A

VieCuri in de keten

VieCuri werkt samen met zijn patiënten en zorgpartners in ketens. Samen investeren wij in de gezondheid van de inwoners van Noord-Limburg. Van patiënten tot collega-zorginstanties en van mensen met een beperking tot partnerziekenhuizen. We betrekken alle schakels om onze zorgvisie te verwezenlijken.

Samen investeren in gezondheid
2_viecuri_jaarverslag... (Copy) 2_viecuri_jaarverslag...
“De regio-opgaves voor Noord-Limburg” 
Regiobeeld

De afgelopen jaren werkten VieCuri, huisartsenkoepel Cohesie en zorgorganisaties Proteion, Vincent van Gogh, De Zorggroep, AmbulanceZorg Limburg-Noord, Adelante, zorgverzekeraars VGZ en CZ en de regiogemeenten steeds meer en intensiever samen. Ook voor de toekomst liggen er gezamenlijke uitdagingen, samengevat in de visie ‘Regiobeeld Noord-Limburg’. Onze speerpunten: 

Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten vinden, binden en boeien voor de zorgorganisaties in de regio.

Samen staan we sterk en zijn we tot zeer grootste dingen in staat.

In het belang van patiënten en medewerkers oriënteert VieCuri zich om de continuïteit van topklinische zorg in Noord- en Midden-Limburg te waarborgen. Dit doen we samen met onze patiënten, ketenpartners, zorgverzekeraars en gemeenten. In 2020 werd bekend dat de gewenste fusie met Laurentius Ziekenhuis Roermond niet doorging. Dat vraagt om een herbezinning. Het afgelopen jaar heeft ons nog trotser gemaakt op de eigen organisatie. De flexibiliteit en veerkracht die onze collega’s tonen is indrukwekkend. Samen staan we sterk en zijn we tot grootse zaken in staat. Vol energie en vertrouwen kijken we uit naar de toekomst!

VieCuri bereidt nieuwe strategische koers voor

“De vrijwilligers van UniK zijn voor ons heel waardevol” 
Samenwerking met UniK

VieCuri ging afgelopen jaar een bijzondere samenwerking aan met Unik. Sinds de coronacrisis zijn veel dagbestedingsprojecten voor mensen met een beperking gesloten. “Zonde”, vond Janneke de Schutter, directeur-bestuurder van UniK, een organisatie die kwetsbare mensen ondersteunt. “Voor onze cliënten zijn structuur en sociale contacten enorm belangrijk. Juist nu!” Daarom benaderde Janneke VieCuri, met de vraag of UniK en het ziekenhuis niet konden samenwerken. Dat kon! Wat begon als een oplossing in coronatijd is inmiddels uitgegroeid tot een waardevolle en blijvende samenwerking. Dagelijks houden zo’n vijf deelnemers het buitenterrein van VieCuri schoon. Daarnaast is één vrijwilliger actief in de keuken. “De vrijwilligers van UniK zijn voor ons heel waardevol”, zegt IJsbrand Schouten, Raad van Bestuur van VieCuri. “Ze hebben dezelfde status als onze overige vrijwilligers. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld kleding, materiaal en trainingen faciliteren. De afgelopen periode bleek de samenwerking een echte win-win situatie. Wij bieden de vrijwilligers structuur, zelfstandigheid en zelfvertrouwen en wij krijgen er vriendelijke collega’s en een opgeruimd terrein voor terug.” Op 7 december 2020 tekenden UniK en VieCuri een contract om de samenwerking definitief te maken.

Samenwerken in de keten en de juiste zorg op de juiste plek bieden. Dat is waar Wilfred Heesen, cardioloog bij VieCuri, voor staat. Hij liep al enkele jaren met het idee om thuismonitoring voor hartpatiënten in te zetten. Door corona werd zijn idee werkelijkheid. “Normaal gesproken wil je iemand met klachten van hartfalen graag live in de spreekkamer zien. Door corona beperken we die contactmomenten bewust, temeer omdat mensen met hartklachten tot de risicogroep behoren.” Maar hoe houd je dan toch de vinger aan de pols? Een telefonisch consult is vaak niet toereikend, omdat er dan gegevens als gewicht en bloeddruk missen.

“Hartpatiënten krijgen nu weegschalen en bloeddrukmeters van VieCuri in bruikleen”, vertelt Heesen. “Daarnaast geven we hen toegang tot de app MijnHartfalencoach. Daar kunnen patiënten onder andere hun gewicht en bloeddruk registreren. Artsen en verpleegkundigen monitoren deze data en kunnen ingrijpen, nog voordat een patiënt klachten krijgt.”

De app werd al gebruikt door patiënten van VieCuri, maar sinds corona is de groep gebruikers fors gegroeid. Heesen is van plan ook na corona de ingeslagen koers door te zetten. “Hartfalen is immers een van de snelst toenemende chronische aandoeningen.”

Thuismonitoring voor hartpatiënten

laptop.png (Copy) (copy)
Voldoende beschikbare capaciteit en faciliteiten om toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg te kunnen garanderen (inclusief verminderen
niet-noodzakelijke zorgconsumptie).
laptop.png (Copy) (copy) (Copy)
Zorgen dat kwetsbare ouderen in het gehele zorgnetwerk op een verbeterde manier worden bediend, zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt. Binnen deze opgave is het zogenaamde ‘doorstroomprobleem’ een prominent aandachtspunt.
laptop.png (Copy) (copy) (Copy)
Digitalisering & technologische ontwikkeling als facilitator voor de regio-opgaves.
laptop.png (Copy) (copy) (Copy) (Copy)
laptop.png (Copy) (copy) (Copy) (Copy)
Inzetten op het bevorderen van de gezondheid en de leefstijl van onze inwoners. Leefstijl daarmee inzetten als preventieve interventie (primair/ secundair/tertiair).

32
33
2

VieCuri in de keten

Samen investeren in gezondheid

VieCuri werkt samen met zijn patiënten en zorgpartners in ketens. Samen investeren wij in de gezondheid van de inwoners van Noord-Limburg. Van patiënten tot collega-zorginstanties en van mensen met een beperking tot partnerziekenhuizen. We betrekken alle schakels om onze zorgvisie te verwezenlijken.

Regiobeeld
“De regio-opgaves voor Noord-Limburg” 

De afgelopen jaren werkten VieCuri, huisartsenkoepel Cohesie en zorgorganisaties Proteion, Vincent van Gogh, De Zorggroep, AmbulanceZorg Limburg-Noord, Adelante, zorgverzekeraars VGZ en CZ en de regiogemeenten steeds meer en intensiever samen. Ook voor de toekomst liggen er gezamenlijke uitdagingen, samengevat in de visie ‘Regiobeeld Noord-Limburg’. Onze speerpunten: 

Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten vinden, binden en boeien voor de zorgorganisaties in de regio.

laptop.png (Copy) (copy)
laptop.png (Copy) (copy) (Copy)
Voldoende beschikbare capaciteit en faciliteiten om toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg te kunnen garanderen (inclusief verminderen
niet-noodzakelijke zorgconsumptie).
laptop.png (Copy) (copy) (Copy)
Zorgen dat kwetsbare ouderen in het gehele zorgnetwerk op een verbeterde manier worden bediend, zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt. Binnen deze opgave is het zogenaamde ‘doorstroomprobleem’ een prominent aandachtspunt.
laptop.png (Copy) (copy) (Copy) (Copy)
Digitalisering & technologische ontwikkeling als facilitator voor de regio-opgaves.
laptop.png (Copy) (copy) (Copy) (Copy)
Inzetten op het bevorderen van de gezondheid en de leefstijl van onze inwoners. Leefstijl daarmee inzetten als preventieve interventie (primair/ secundair/tertiair).

20-A
Samen staan we sterk en zijn we tot zeer grootste dingen in staat.

VieCuri bereidt nieuwe strategische koers voor

In het belang van patiënten en medewerkers oriënteert VieCuri zich om de continuïteit van topklinische zorg in Noord- en Midden-Limburg te waarborgen. Dit doen we samen met onze patiënten, ketenpartners, zorgverzekeraars en gemeenten. In 2020 werd bekend dat de gewenste fusie met Laurentius Ziekenhuis Roermond niet doorging. Dat vraagt om een herbezinning. Het afgelopen jaar heeft ons nog trotser gemaakt op de eigen organisatie. De flexibiliteit en veerkracht die onze collega’s tonen is indrukwekkend. Samen staan we sterk en zijn we tot grootse zaken in staat. Vol energie en vertrouwen kijken we uit naar de toekomst!

Samenwerking met UniK
“De vrijwilligers van UniK zijn voor ons heel waardevol” 

VieCuri ging afgelopen jaar een bijzondere samenwerking aan met Unik. Sinds de coronacrisis zijn veel dagbestedingsprojecten voor mensen met een beperking gesloten. “Zonde”, vond Janneke de Schutter, directeur-bestuurder van UniK, een organisatie die kwetsbare mensen ondersteunt. “Voor onze cliënten zijn structuur en sociale contacten enorm belangrijk. Juist nu!” Daarom benaderde Janneke VieCuri, met de vraag of UniK en het ziekenhuis niet konden samenwerken. Dat kon! Wat begon als een oplossing in coronatijd is inmiddels uitgegroeid tot een waardevolle en blijvende samenwerking. Dagelijks houden zo’n vijf deelnemers het buitenterrein van VieCuri schoon. Daarnaast is één vrijwilliger actief in de keuken. “De vrijwilligers van UniK zijn voor ons heel waardevol”, zegt IJsbrand Schouten, Raad van Bestuur van VieCuri. “Ze hebben dezelfde status als onze overige vrijwilligers. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld kleding, materiaal en trainingen faciliteren. De afgelopen periode bleek de samenwerking een echte win-win situatie. Wij bieden de vrijwilligers structuur, zelfstandigheid en zelfvertrouwen en wij krijgen er vriendelijke collega’s en een opgeruimd terrein voor terug.” Op 7 december 2020 tekenden UniK en VieCuri een contract om de samenwerking definitief te maken.

Thuismonitoring voor hartpatiënten

Samenwerken in de keten en de juiste zorg op de juiste plek bieden. Dat is waar Wilfred Heesen, cardioloog bij VieCuri, voor staat. Hij liep al enkele jaren met het idee om thuismonitoring voor hartpatiënten in te zetten. Door corona werd zijn idee werkelijkheid. “Normaal gesproken wil je iemand met klachten van hartfalen graag live in de spreekkamer zien. Door corona beperken we die contactmomenten bewust, temeer omdat mensen met hartklachten tot de risicogroep behoren.” Maar hoe houd je dan toch de vinger aan de pols? Een telefonisch consult is vaak niet toereikend, omdat er dan gegevens als gewicht en bloeddruk missen.

“Hartpatiënten krijgen nu weegschalen en bloeddrukmeters van VieCuri in bruikleen”, vertelt Heesen. “Daarnaast geven we hen toegang tot de app MijnHartfalencoach. Daar kunnen patiënten onder andere hun gewicht en bloeddruk registreren. Artsen en verpleegkundigen monitoren deze data en kunnen ingrijpen, nog voordat een patiënt klachten krijgt.”

De app werd al gebruikt door patiënten van VieCuri, maar sinds corona is de groep gebruikers fors gegroeid. Heesen is van plan ook na corona de ingeslagen koers door te zetten. “Hartfalen is immers een van de snelst toenemende chronische aandoeningen.”

32
33
2_viecuri_jaarverslag... (Copy) 2_viecuri_jaarverslag...