VieCuri in het kort
Kengetallen 2020

VieCuri zet zich elke dag in om, samen met onze patiënten en samen met onze partners in de regio, de zorg te verbeteren. Op deze pagina staan de belangrijkste getallen op een rij om inzichtelijk te maken voor wie we dit doen, hoe vaak we dit doen en met wie we dit doen. Ook laten we zien wat dit in financieel opzicht voor VieCuri betekent.

Kernwaarden VieCuri

We willen dat alle medewerkers en specialisten zich verantwoordelijk voelen voor het goed functioneren van het ziekenhuis. Werken bij VieCuri is meer dan alleen maar een baan. Je voelt je betrokken en wilt een zo goed mogelijke prestatie neerzetten. Dat je je hierbij verantwoordelijk voelt voor je patiënten en je team, is vanzelfsprekend.

Verantwoordelijk

Werken in onze organisatie doe je per definitie samen met anderen. Alleen kunnen we niets. Met samen bedoelen we met collega’s en specialisten maar ook samen met de patiënt en de familie of samen met de huisarts. Het is deze houding die maakt dat iedereen die met ons in aanraking komt het gevoel krijgt er toe te doen.

Samen

We zijn erop gericht om zo veel mogelijk aan de behoeftes en wensen van patiënten tegemoet te komen, natuurlijk binnen de grenzen van wat mogelijk en redelijk is. We behandelen patiënten zoals we zelf behandeld zouden willen worden.

Gastvrij

Dit verwijst naar zingeving, om echt iets voor een ander te willen betekenen. Zin staat ook voor zin in het werk, niet alleen energie erin stoppen, maar ook eruit halen.

Zin
2_viecuri_jaarverslag... (Copy) 2_viecuri_jaarverslag...

mijnVieCuri.nl

Via het patiëntenportaal mijnVieCuri kunnen patiënten hun persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen, vragenlijsten invullen voor een bezoek aan de specialist en uitslagen van onderzoeken inzien. Steeds meer patiënten maken gebruik van mijnVieCuri.

In januari 2020 logde 33,5% van onze patiënten wel eens in op mijnVieCuri en in december 2020 is dit percentage gegroeid naar 60,0%.
Ruim 260.000
inwoners in verzorgingsgebied
Hoeveel patiënten kwamen in 2020 naar VieCuri?
opnames in het ziekenhuis
16.348
 polibezoeken
238.641
belconsulten
97.191
bevallingen
1.385
Met wie werken we in VieCuri?
poliklinische patiënten
88.878
peildatum 31 december 2020
medewerkers
2.925:
medisch specialisten
195
A(N)IOS
105
coschappen
193
vrijwilligers
158

VieCuri Behandelapp

In de VieCuri Behandelapp is alle belangrijke informatie over een onderzoek of behandeling bij VieCuri te vinden. Met de app heeft een patiënt de informatie altijd bij de hand.

In 2020 is de Behandelapp 3.287 keer gedownload.
Coronavirus informatie (792)

Top 5 meest geselecteerde behandelingen (aantal keer geselecteerd):

Jaarverslag Verpleegkundig Stafbestuur

Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) vertegenwoordigt de verpleegkundigen van VieCuri en vervult een brugfunctie tussen de verpleegkundigen, de Chief Nursing Officer en de Raad van Bestuur. Het VSB adviseert gevraagd en ongevraagd over verpleegkundige zaken, behartigt de belangen en bevordert de professionaliteit van de beroepsgroep. Hun drijfveer is de beste patiëntenzorg. Lees meer over de activiteiten en resultaten van het VSB in hun jaarverslag 2020.

laptop.png
laptop.png (Copy)
11.530 folders met informatie over behandelingen/onderzoeken zijn gedownload.
2.200 films met informatie over behandelingen/onderzoeken zijn bekeken.

laptop.png (Copy)
9.000 digitale vragenlijsten zijn ingevuld
voor een bezoek aan de specialist.
laptop.png (Copy) (Copy)
laptop.png (Copy) (Copy)
laptop.png (Copy) (Copy) (Copy)
In januari 2020 waren er 473 actieve gebruikers; in december 2020 waren dit er 650.
laptop.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)
In totaal staan er 328 behandelingen in de Behandelapp. We streven ernaar alle 740 patiëntfolders via de VieCuri Behandelapp aan te bieden.
laptop.png (Copy)
laptop.png (Copy) (Copy)
laptop.png (Copy) (Copy) (Copy)
laptop.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)
laptop.png (Copy) (Copy)
01
Heupgewricht vervangen (490)

02
Kniegewricht vervangen (453)
03
04
05
Cardiofysiologisch onderzoek (246)
Hartkatheterisatie (161)

Jaarverslag Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van medewerkers die bij VieCuri werken en houdt daarbij nadrukkelijk rekening met het belang van de gehele organisatie. De OR is een gekozen orgaan met 17 zetels. De Ondernemingsraad voert als gelijkwaardige gesprekspartner overleg met de Raad van Bestuur. Lees meer over de activiteiten en resultaten van de OR in hun jaarverslag 2020.

verpleegkundigen
900
waarvan

mijnVieCuri is vernieuwd!

42
12
12-A

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van VieCuri en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. Lees meer over de activiteiten en resultaten van de Raad van Toezicht in hun jaarverslag 2020.

 polibezoeken
238.641
VieCuri in het kort
Kengetallen 2020

VieCuri zet zich elke dag in om, samen met onze patiënten en samen met onze partners in de regio, de zorg te verbeteren. Op deze pagina staan de belangrijkste getallen op een rij om inzichtelijk te maken voor wie we dit doen, hoe vaak we dit doen en met wie we dit doen. Ook laten we zien wat dit in financieel opzicht voor VieCuri betekent.

Kernwaarden VieCuri

We willen dat alle medewerkers en specialisten zich verantwoordelijk voelen voor het goed functioneren van het ziekenhuis. Werken bij VieCuri is meer dan alleen maar een baan. Je voelt je betrokken en wilt een zo goed mogelijke prestatie neerzetten. Dat je je hierbij verantwoordelijk voelt voor je patiënten en je team, is vanzelfsprekend.

Verantwoordelijk

Werken in onze organisatie doe je per definitie samen met anderen. Alleen kunnen we niets. Met samen bedoelen we met collega’s en specialisten maar ook samen met de patiënt en de familie of samen met de huisarts. Het is deze houding die maakt dat iedereen die met ons in aanraking komt het gevoel krijgt er toe te doen.

Samen

We zijn erop gericht om zo veel mogelijk aan de behoeftes en wensen van patiënten tegemoet te komen, natuurlijk binnen de grenzen van wat mogelijk en redelijk is. We behandelen patiënten zoals we zelf behandeld zouden willen worden.

Gastvrij

Dit verwijst naar zingeving, om echt iets voor een ander te willen betekenen. Zin staat ook voor zin in het werk, niet alleen energie erin stoppen, maar ook eruit halen.

Zin
12
12-A
Ruim 260.000
inwoners in verzorgingsgebied
Hoeveel patiënten kwamen in 2020 naar VieCuri?
opnames in het ziekenhuis
16.348
laptop.png (Copy)
belconsulten
97.191
laptop.png (Copy) (Copy)
laptop.png (Copy) (Copy)
bevallingen
1.385
laptop.png (Copy) (Copy) (Copy)
poliklinische patiënten
88.878
laptop.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)
Met wie werken we in VieCuri?
peildatum 31 december 2020
medewerkers
2.925:
medisch specialisten
195
A(N)IOS
105
coschappen
193
vrijwilligers
158
verpleegkundigen
900
waarvan

mijnVieCuri.nl

Via het patiëntenportaal mijnVieCuri kunnen patiënten hun persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen, vragenlijsten invullen voor een bezoek aan de specialist en uitslagen van onderzoeken inzien. Steeds meer patiënten maken gebruik van mijnVieCuri.

In januari 2020 logde 33,5% van onze patiënten wel eens in op mijnVieCuri en in december 2020 is dit percentage gegroeid naar 60,0%.
laptop.png
laptop.png (Copy)
11.530 folders met informatie over behandelingen/onderzoeken zijn gedownload.
laptop.png (Copy)
2.200 films met informatie over behandelingen/onderzoeken zijn bekeken.

laptop.png (Copy) (Copy)
9.000 digitale vragenlijsten zijn ingevuld
voor een bezoek aan de specialist.
laptop.png (Copy) (Copy)

mijnVieCuri is vernieuwd!

42

VieCuri Behandelapp

In de VieCuri Behandelapp is alle belangrijke informatie over een onderzoek of behandeling bij VieCuri te vinden. Met de app heeft een patiënt de informatie altijd bij de hand.

In 2020 is de Behandelapp 3.287 keer gedownload.
laptop.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)
In totaal staan er 328 behandelingen in de Behandelapp. We streven ernaar alle 740 patiëntfolders via de VieCuri Behandelapp aan te bieden.
01
laptop.png (Copy) (Copy) (Copy)
In januari 2020 waren er 473 actieve gebruikers; in december 2020 waren dit er 650.

Top 5 meest geselecteerde behandelingen (aantal keer geselecteerd):

Coronavirus informatie (792)

02
Heupgewricht vervangen (490)

03
Kniegewricht vervangen (453)
04
Cardiofysiologisch onderzoek (246)
05
Hartkatheterisatie (161)
2_viecuri_jaarverslag... (Copy) 2_viecuri_jaarverslag...

Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) vertegenwoordigt de verpleegkundigen van VieCuri en vervult een brugfunctie tussen de verpleegkundigen, de Chief Nursing Officer en de Raad van Bestuur. Het VSB adviseert gevraagd en ongevraagd over verpleegkundige zaken, behartigt de belangen en bevordert de professionaliteit van de beroepsgroep. Hun drijfveer is de beste patiëntenzorg. Lees meer over de activiteiten en resultaten van het VSB in hun jaarverslag 2020.

Jaarverslag Verpleegkundig Stafbestuur

Jaarverslag Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van medewerkers die bij VieCuri werken en houdt daarbij nadrukkelijk rekening met het belang van de gehele organisatie. De OR is een gekozen orgaan met 17 zetels. De Ondernemingsraad voert als gelijkwaardige gesprekspartner overleg met de Raad van Bestuur. Lees meer over de activiteiten en resultaten van de OR in hun jaarverslag 2020.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van VieCuri en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. Lees meer over de activiteiten en resultaten van de Raad van Toezicht in hun jaarverslag 2020.