Veiligheidsregio
Zuid-Limburg
HOOFDSTUK 1

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen onze veiligheidsregio werken de 16 gemeenten, Brandweer, Politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid Limburg) met elkaar samen om bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk op te kunnen treden. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is erop gericht om inwoners en bezoekers van Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Wij zijn er voor jouw veiligheid. Die veiligheid beschermen we door risico’s in kaart te brengen en ons aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Dat doen we echter niet alleen. Door samen te werken met onze partners, kunnen we tijdens en na een ramp of crisis zo effectief mogelijk optreden.
Zo houden we Zuid-Limburg veilig.

Daarom: 

  • Is Veiligheidsregio Zuid-Limburg een vaste partner binnen EMRIC: een samenwerkingsverband van Euregionale hulp- en overheidsdiensten.
  • Komen we meer dan 1000 keer per jaar ‘grensoverschrijdend’ in actie. 
  • Werken we met een vast grensoverschrijdend oefenprogramma.
  • Nemen we deel aan Euregionale overleggroepen.

Zuid-Limburg grenst voor 98% aan het buitenland (Duitsland en België).

ONZE REGIO
OVER DE VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG

Samen met inwoners en partners werkt Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan een veilige regio

Onze taak

Inwoners en bezoekers beschermen tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises.

target_2_.png
Voor wie?

Voor iedereen die in het gebied woont, werkt of verblijft.

target_2_.png (Copy)
Kernwoorden

Voorkomen, bestrijden
& herstellen.

target_2_.png (Copy) (Copy)
ORGANISATIESTRUCTUUR

Veiligheidsregio Zuid-Limburg bestaat uit drie organisatorische clusters:

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (C&R)
Brandweerzorg
Ondersteunende teams*
*Hieronder vallen de volgende afdelingen: Control - Personeel & Ontwikkeling - Informatie, Automatisering & Facilitair - Bureau Bestuurs- en Directieondersteuning en Financiën & Inkoop.
Kern
vrlz-logo-bestanden-p... vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) vrlz-logo-bestanden-p... (Copy)
Gemeenten
Partners
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy)
Inwoners
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy) vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy) vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy) vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)
FINANCIEEL
Inkomsten 2020 (prognose)
Uitgaven 2020 (prognose)
1-vrlz-verslag-afbeel...
1-vrlz-verslag-afbeel... (Copy)
Gemeenten:

€ 43,2 mln.

BduR:

€ 6,0 mln.

Brandweerzorg incl. ondersteuning:

€ 4,6 mln.

C&R incl. GHOR:

€ 44,8 mln.

5-vrlz-verslag-afbeel...
10-vrlz-graphics-kaar...
10-vrlz-graphics-kaar... (Copy) 10-vrlz-graphics-kaar... (Copy) (Copy) 10-vrlz-graphics-kaar... (Copy) (Copy) (Copy)

Circa 600.000 

inwoners

16 

gemeenten

Grensregio
Duitsland

Grensregio
België

Euregio

user.png (Copy) (Copy) (Copy)
780 medewerkers
New  image 2-rbt.jpg
Veiligheidsregio
Zuid-Limburg
HOOFDSTUK 1

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen onze veiligheidsregio werken de 16 gemeenten, Brandweer, Politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid Limburg) met elkaar samen om bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk op te kunnen treden. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is erop gericht om inwoners en bezoekers van Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Wij zijn er voor jouw veiligheid. Die veiligheid beschermen we door risico’s in kaart te brengen en ons aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Dat doen we echter niet alleen. Door samen te werken met onze partners, kunnen we tijdens en na een ramp of crisis zo effectief mogelijk optreden.
Zo houden we Zuid-Limburg veilig.

ONZE REGIO

Zuid-Limburg grenst voor 98% aan het buitenland (Duitsland en België).

Daarom: 

  • Is Veiligheidsregio Zuid-Limburg een vaste partner binnen EMRIC: een samenwerkingsverband van Euregionale hulp- en overheidsdiensten.
  • Komen we meer dan 1000 keer per jaar ‘grensoverschrijdend’ in actie. 
  • Werken we met een vast grensoverschrijdend oefenprogramma.
  • Nemen we deel aan Euregionale overleggroepen.
10-vrlz-graphics-kaar...
10-vrlz-graphics-kaar... (Copy) 10-vrlz-graphics-kaar... (Copy) (Copy) 10-vrlz-graphics-kaar... (Copy) (Copy) (Copy)

Circa 600.000 

inwoners

16 

gemeenten

Grensregio
Duitsland

Grensregio
België

Euregio

OVER DE VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG
Voor wie?

Voor iedereen die in het gebied woont, werkt of verblijft.

target_2_.png (Copy)
Onze taak

Inwoners en bezoekers beschermen tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises.

target_2_.png
Kernwoorden

Voorkomen, bestrijden
& herstellen.

target_2_.png (Copy) (Copy)

Samen met inwoners en partners werkt Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan een veilige regio

Partners
Gemeenten
Kern
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy)
vrlz-logo-bestanden-p...
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy)
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy)
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy)
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy)
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy)
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy)
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy)
user.png (Copy) (Copy) (Copy)
780 medewerkers
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy)
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)
vrlz-logo-bestanden-p... (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)
Inwoners
ORGANISATIESTRUCTUUR

Veiligheidsregio Zuid-Limburg bestaat uit drie organisatorische clusters:

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (C&R)
Brandweerzorg
Ondersteunende teams*
*Hieronder vallen de volgende afdelingen: Control - Personeel & Ontwikkeling - Informatie, Automatisering & Facilitair - Bureau Bestuurs- en Directieondersteuning en Financiën & Inkoop.
FINANCIEEL
1-vrlz-verslag-afbeel...
1-vrlz-verslag-afbeel... (Copy)
Uitgaven 2020 (prognose)
Inkomsten 2020 (prognose)

€ 43,2 mln.

Gemeenten:
BduR:

€ 6,0 mln.

Brandweerzorg incl. ondersteuning:

€ 4,6 mln.

C&R incl. GHOR:

€ 44,8 mln.

5-vrlz-verslag-afbeel...