COVID-19
HOOFDSTUK 2
1-vrlz-verslag-afbeel... 1-vrlz-verslag-afbeel... (Copy)
2-rbt.jpg

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een behoorlijke impact gehad op het werk van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het grootste gedeelte van 2020 was er sprake van een zogenoemde GRIP 4 situatie. Een dergelijke situatie is er alleen als een crisis meerdere gemeenten raakt en de crisisaanpak dus centraal gecoördineerd moet worden. Al snel werden mensen vrijgemaakt om speciale teams te vormen ten behoeve van crisiscommunicatie en het coördineren van de samenwerking tussen gemeenten. Diverse crisisteams, zoals het ROT (Regionaal Operationeel Team) en het RBT (Regionaal Beleidsteam), waren vrijwel continu in de lucht. Ondertussen bleef de brandweer gewoon uitrukken, maar werden wel plannen gemaakt voor eventuele noodsituaties. De maatregelen die door de Rijksoverheid werden afgekondigd, werden vertaald naar de eigen organisatie. Opleidingen, oefeningen en trainingen werden uitgesteld of met succes aangepast. Datzelfde gold voor inspecties en controles.

SPECIALE TEAMS
5-vrlz-verslag-afbeel...

Noodverordeningen gepubliceerd

19

RBT/ROT

Zorgdashboard

Ten behoeve van het managen van de coronacrisis werd een zorgdashboard ontwikkeld dat dagelijks gebruikt wordt binnen onze veiligheidsregio en de Zuid-Limburgse zorgwereld. Het zorgdashboard richt zich op het samenbrengen van data en zorgpartners om een gezamenlijk beeld te krijgen van de zorgcontinuïteit. Het zorgdashboard en de daarbij horende duiding van de cijfers vormde de basis voor het wekelijks COVID-19 crisisoverleg.

Publiekscampagne ‘Goed dat je de regels volgt!’

Met de campagne ‘Goed dat je de regels volgt!’ vroegen Veiligheidsregio Zuid-Limburg en VVV Zuid-Limburg in de zomer van 2020 aandacht voor het (blijven) volgen van de coronamaatregelen. Bijna twintig bekende Limburgers sloten zich aan bij de campagne en onderschreven daarmee het belang van de coronamaatregelen. Onder hen Pinkpop-oprichter Jan Smeets, violist en orkestleider André Rieu en voetbaltrainer Bert van Marwijk. De campagne verscheen op billboards langs de A2, als busreclame en op social media.

2-klein-oefening.jpg (Copy)

Social media BERICHTEN MET BETREKKING TOT COVID-19

Berichten

182
facebook-circular-log...

Berichten

160
facebook-3.png (Copy)

Berichten

28
facebook-3.png (Copy) (Copy)

Berichten

20
facebook-3.png (Copy) (Copy) (Copy)

Digitaal verantwoordingsverslag

v1-laptop-91374.png

1 team crisiscommunicatie

1 team bevolkingszorg

1 ambtelijke adviesgroep

1 continuïteitsteam

1 transitieteam

Het Regionaal Beleidsteam kwam 47 keer bij elkaar.

Het Regionaal Operationeel Team vergaderde 101 keer.

Vragen beantwoord

580

Ontheffingen verleend

19

Aanwijzingsbesluiten genomen

8

Bezwaarschriften ontvangen

11

Begin 2021 is het digitale verantwoordingsverslag GRIP 4 COVID-19 gepubliceerd. Hiermee informeert Annemarie Penn-te Strake (voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg) de Zuid-Limburgse gemeenteraden over de aanpak en beheersing van de coronacrisis. Het verantwoordingsverslag is een voortzetting en uitbreiding van het tussentijdse verslag dat in november 2020 gepubliceerd werd.

7-vrlz-graphics-06.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) 7-vrlz-graphics-06.png 7-vrlz-graphics-06.png (Copy) (Copy) 7-vrlz-graphics-06.png (Copy) 7-vrlz-graphics-06.png (Copy) (Copy) (Copy) 7-vrlz-graphics-06.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)
New  image 14-vrlz-afbeeldingen.jpg
COVID-19
HOOFDSTUK 2

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een behoorlijke impact gehad op het werk van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het grootste gedeelte van 2020 was er sprake van een zogenoemde GRIP 4 situatie. Een dergelijke situatie is er alleen als een crisis meerdere gemeenten raakt en de crisisaanpak dus centraal gecoördineerd moet worden. Al snel werden mensen vrijgemaakt om speciale teams te vormen ten behoeve van crisiscommunicatie en het coördineren van de samenwerking tussen gemeenten. Diverse crisisteams, zoals het ROT (Regionaal Operationeel Team) en het RBT (Regionaal Beleidsteam), waren vrijwel continu in de lucht. Ondertussen bleef de brandweer gewoon uitrukken, maar werden wel plannen gemaakt voor eventuele noodsituaties. De maatregelen die door de Rijksoverheid werden afgekondigd, werden vertaald naar de eigen organisatie. Opleidingen, oefeningen en trainingen werden uitgesteld of met succes aangepast. Datzelfde gold voor inspecties en controles.

SPECIALE TEAMS
1-vrlz-verslag-afbeel... 1-vrlz-verslag-afbeel... (Copy)
7-vrlz-graphics-06.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) 7-vrlz-graphics-06.png 7-vrlz-graphics-06.png (Copy) (Copy) 7-vrlz-graphics-06.png (Copy) 7-vrlz-graphics-06.png (Copy) (Copy) (Copy) 7-vrlz-graphics-06.png (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Het Regionaal Operationeel Team vergaderde 101 keer.

1 transitieteam

1 continuïteitsteam

1 ambtelijke adviesgroep

1 team bevolkingszorg

Het Regionaal Beleidsteam kwam 47 keer bij elkaar.

1 team crisiscommunicatie

2-rbt.jpg

Noodverordeningen gepubliceerd

19

Vragen beantwoord

580

Ontheffingen verleend

19

Aanwijzingsbesluiten genomen

8

Bezwaarschriften ontvangen

11

RBT/ROT

Zorgdashboard

Ten behoeve van het managen van de coronacrisis werd een zorgdashboard ontwikkeld dat dagelijks gebruikt wordt binnen onze veiligheidsregio en de Zuid-Limburgse zorgwereld. Het zorgdashboard richt zich op het samenbrengen van data en zorgpartners om een gezamenlijk beeld te krijgen van de zorgcontinuïteit. Het zorgdashboard en de daarbij horende duiding van de cijfers vormde de basis voor het wekelijks COVID-19 crisisoverleg.

Social media BERICHTEN MET BETREKKING TOT COVID-19

Berichten

182
facebook-circular-log...

Berichten

160
facebook-3.png (Copy)

Berichten

28
facebook-3.png (Copy) (Copy)

Berichten

20
facebook-3.png (Copy) (Copy) (Copy)
2-klein-oefening.jpg (Copy)

Publiekscampagne ‘Goed dat je de regels volgt!’

Met de campagne ‘Goed dat je de regels volgt!’ vroegen Veiligheidsregio Zuid-Limburg en VVV Zuid-Limburg in de zomer van 2020 aandacht voor het (blijven) volgen van de coronamaatregelen. Bijna twintig bekende Limburgers sloten zich aan bij de campagne en onderschreven daarmee het belang van de coronamaatregelen. Onder hen Pinkpop-oprichter Jan Smeets, violist en orkestleider André Rieu en voetbaltrainer Bert van Marwijk. De campagne verscheen op billboards langs de A2, als busreclame en op social media.

Digitaal verantwoordingsverslag

v1-laptop-91374.png

Begin 2021 is het digitale verantwoordingsverslag GRIP 4 COVID-19 gepubliceerd. Hiermee informeert Annemarie Penn-te Strake (voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg) de Zuid-Limburgse gemeenteraden over de aanpak en beheersing van de coronacrisis. Het verantwoordingsverslag is een voortzetting en uitbreiding van het tussentijdse verslag dat in november 2020 gepubliceerd werd.

5-vrlz-verslag-afbeel...