Crisisbeheersing &
RAMPENBESTRIJDING
HOOFDSTUK 3
1-vrlz-verslag-afbeel... 1-vrlz-verslag-afbeel... (Copy)

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding heeft als belangrijkste taak het zorgdragen voor een goede voorbereiding op de bestrijding van rampen en crises. Om dit te kunnen doen wordt er onder andere geïnventariseerd welke risico’s er zijn binnen onze veiligheidsregio zijn en wordt ervoor gezorgd dat de functionarissen die tijdens een incident worden ingezet, zijn voorbereid op hun taak.

CIJFERS
114

Crisisfunctionarissen in de bevolkingszorg verdeeld over 14 piketpools

3-icons-brandweerzorg...
39

Crisisfunctionarissen bevolkingszorg opgeleid

target_2_.png (Copy)
28

Multidisciplinaire oefeningen/trainingen

target_2_.png (Copy) (Copy)
16

Monodisciplinaire bevolkingszorg oefeningen/trainingen

Aantal GRIP-incidenten
5-vrlz-verslag-afbeel...

In totaal waren er 
24 GRIP-incidenten.

Rampbestrijdingsplannen en Multidisciplinaire Informatiekaarten

Social media VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG 

Berichten

242
facebook-4.png

Volgers

5419

Berichten

442
facebook-3.png (Copy)

Volgers

5197

Afgelopen zomer werden ongeveer vijfduizend huishoudens rondom Chemelot per brief gevraagd of ze mee wilden werken aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving.

Belevingsonderzoek onder omwonenden Chemelot

Nieuw Regionaal Crisisplan vastgesteld en geïmplementeerd

In 2020 werd de nieuwe Commando haakarmbak opgeleverd.

Nieuw commando voertuig opgeleverd

Nieuw Beleidsplan vastgesteld

Ontwikkeling ‘Crisis-app’ waarin informatie beschikbaar wordt gemaakt ten behoeve van de GRIP functionarissen, samen met Veiligheidsregio Limburg Noord

Oefening Koning Willem Alexander tunnel

Multidisciplinaire Informatie Kaart Cyber, samen met Veiligheidsregio Limburg Noord

Projectplan risicocommunicatie Chemelot

GRIP 1

19

GRIP 2

4

GRIP 3

0

GRIP 4

1

Alle GRIP-incidenten zijn geëvalueerd.

Nieuwe versie Rampbestrijdingsplan NATO Basis Geilenkirchen 2020 vastgesteld

Nieuwe versie Rampbestrijdingsplan Hoogwater 
Maas 2020 vastgesteld

Nieuwe versie Multidisciplinaire Informatie Kaart Extreem Weer vastgesteld

Nieuwe versie Multidisciplinaire Informatie Kaart Grof en extreem geweld en mogelijk terrorisme vastgesteld

Berichten

51
facebook-3.png (Copy) (Copy)

Volgers

2355

Gelanceerd in 2020

facebook-3.png (Copy) (Copy) (Copy)

Berichten 

25

Nieuw Handboek Bevolkingszorg vastgesteld en geïmplementeerd

Start projectgroep intensivering samenwerking Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Chemelot

bereikt in 2020
Belangrijk in 2021
New  image 2-rbt.jpg
Crisisbeheersing &
RAMPENBESTRIJDING
HOOFDSTUK 3

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding heeft als belangrijkste taak het zorgdragen voor een goede voorbereiding op de bestrijding van rampen en crises. Om dit te kunnen doen wordt er onder andere geïnventariseerd welke risico’s er zijn binnen onze veiligheidsregio zijn en wordt ervoor gezorgd dat de functionarissen die tijdens een incident worden ingezet, zijn voorbereid op hun taak.

CIJFERS
114

Crisisfunctionarissen in de bevolkingszorg verdeeld over 14 piketpools

3-icons-brandweerzorg...
39

Crisisfunctionarissen bevolkingszorg opgeleid

target_2_.png (Copy)
28

Multidisciplinaire oefeningen/trainingen

target_2_.png (Copy) (Copy)
16

Monodisciplinaire bevolkingszorg oefeningen/trainingen

Aantal GRIP-incidenten

In totaal waren er 
24 GRIP-incidenten.

GRIP 4

1

Alle GRIP-incidenten zijn geëvalueerd.

GRIP 3

0

GRIP 2

4

GRIP 1

19

Social media VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG 

1-vrlz-verslag-afbeel... 1-vrlz-verslag-afbeel... (Copy)

Rampbestrijdingsplannen en Multidisciplinaire Informatiekaarten

Nieuwe versie Rampbestrijdingsplan NATO Basis Geilenkirchen 2020 vastgesteld

Nieuwe versie Rampbestrijdingsplan Hoogwater 
Maas 2020 vastgesteld

Nieuwe versie Multidisciplinaire Informatie Kaart Extreem Weer vastgesteld

Nieuwe versie Multidisciplinaire Informatie Kaart Grof en extreem geweld en mogelijk terrorisme vastgesteld

Berichten

51
facebook-3.png (Copy) (Copy)

Volgers

2355

Gelanceerd in 2020

facebook-3.png (Copy) (Copy) (Copy)

Berichten 

25

Berichten

242
facebook-4.png

Volgers

5419

Berichten

442
facebook-3.png (Copy)

Volgers

5197
bereikt in 2020

Afgelopen zomer werden ongeveer vijfduizend huishoudens rondom Chemelot per brief gevraagd of ze mee wilden werken aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving.

Belevingsonderzoek onder omwonenden Chemelot

Nieuw Regionaal Crisisplan vastgesteld en geïmplementeerd

In 2020 werd de nieuwe Commando haakarmbak opgeleverd.

Nieuw commando voertuig opgeleverd

Nieuw Beleidsplan vastgesteld

Nieuw Handboek Bevolkingszorg vastgesteld en geïmplementeerd

Start projectgroep intensivering samenwerking Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Chemelot

Belangrijk in 2021

Ontwikkeling ‘Crisis-app’ waarin informatie beschikbaar wordt gemaakt ten behoeve van de GRIP functionarissen, samen met Veiligheidsregio Limburg Noord

Oefening Koning Willem Alexander tunnel

Multidisciplinaire Informatie Kaart Cyber, samen met Veiligheidsregio Limburg Noord

Projectplan risicocommunicatie Chemelot

5-vrlz-verslag-afbeel...