BRANdweerzorg
HOOFDSTUK 4
1-vrlz-verslag-afbeel... 1-vrlz-verslag-afbeel... (Copy)
2-klein-oefening.jpg

Een effectieve organisatie van de brandweerzorg en de bijbehorende taakuitvoering is belangrijk voor de (brand)veiligheid van de burger. De taken van de brandweer zijn divers. Natuurlijk is er het voorkomen, beperken en het bestrijden van brand en het gevaar voor mens en dier bij ongevallen. Daarnaast adviseert de brandweer andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding. Ten slotte voert de brandweer taken uit bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

CIJFERS
167

Beroeps brandweermannen
en -vrouwen

3-icons-brandweerzorg...
554

Vrijwillige brandweermannen
en -vrouwen

target_2_.png (Copy)
26

Brandweerkazernes

target_2_.png (Copy) (Copy)
Uitrukken
5-vrlz-verslag-afbeel...

In totaal rukte Brandweer 
Zuid-Limburg 5.851 keer uit.

OMS (Openbaar Meldsysteem)

1.768

PAC (Particuliere Alarmcentrale)

68

Brand gebouw

361

Brand auto

327

Brand natuur

33

Brand buiten

1.088

helping-hand.png
4-icons-brandweerzorg...
4-icons-brandweerzorg... (Copy)

Technische hulpverlening

374

Dienstverlening (o.a. stormschade en wateroverlast)

1.832

Opleiden en oefenen

In 2020 gingen er drie nieuwe klassen voor manschappen van start, begon er een nieuwe klas voor bevelvoerders en was er een veelvoud aan opleidingen voor pompbedieners, brandweerchauffeurs, oppervlakteredders en voertuigbedienaars. Een klas nieuwe manschappen (gestart in 2018) rondde de opleiding af.

Medewerkers van de kazerne Mheer-Banholt werden opgeleid voor de WVD-specialisatie (Waarschuwings- en Verkenningsdienst). Tevens werden, voor het werken met de nieuwe stookvoorzieningen van het opleidings- en oefencentrum in Margraten, nieuwe veiligheidsfunctionarissen opgeleid en bestaande bijgeschoold. Daarnaast is een grote groep nieuwe mensen voor de multifunctionele pool opgeleid en startten er vier mensen met de opleiding tot officier van dienst en twee met de opleiding tot hoofdofficier van dienst.

oefening.jpg

Meldkamer Brandweer

Op de Meldkamer Brandweer werken centralisten van Brandweer Zuid-Limburg en Brandweer Limburg-Noord (Veiligheidsregio Limburg-Noord) nauw samen met de politie en ambulancedienst.

Er werken 22 centralisten, 6 calamiteitencoördinatoren en 1 adviseur coördinator meldkamer. Samen verwerkten zij afgelopen jaar 5120 112-telefoontjes.

meldkamer-brandweer.jpg

BRZO bedrijven

In onze regio bevinden zich 13 BRZO (Besluit risico's zware ongevallen) bedrijven. Dit zijn bedrijven waar veel met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Chemelot geldt als één BRZO bedrijf, maar bestaat zelf nog eens uit 20 BRZO bedrijven.

Controles, inspecties en adviezen

537

gebruik/evenementen/bouw

3-icons-brandweerzorg... (Copy)
24

BRZO inspecties

target_2_.png (Copy) (Copy)
121

adviezen procedures milieuvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen

target_2_.png (Copy) (Copy) (Copy)
24

milieuadviezen

target_2_.png (Copy) (Copy) (Copy)
BRANDVEILIG LEVEN

Brandveilig Leven is samen zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving. In 2020 werden er diverse initiatieven ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten.

 • 250 rookmelders voor Voedselbank Zuid-Limburg.
 • Drie basistrainingen Ambassadeurs Brandveilig Leven.
 • 300 boekjes ‘Brandweer op School’ beschikbaar gesteld voor kinderen die in coronatijd thuis onderwijs moesten volgen.
 • Koffer ‘Brandveilig Leven en nazorg’ voor op de blusvoertuigen.
 • CO-campagne voor alle huisartsen in Zuid-Limburg. 168 Huisartsen krijgen posters en folders aangeleverd met informatie over de gevaren van koolmonoxide.
 • 53 social mediaberichten over Brandveilig Leven.
2-klein-oefening.jpg (Copy)
oefening.jpg (Copy)

Social media Brandweer Zuid-Limburg

Berichten

98
facebook-3.png

Volgers

1500

Berichten

182
facebook-3.png (Copy)

Volgers

5000

Sinds 1 september 2020 zet Veiligheidsregio Zuid-Limburg in samenwerking met Sitech Services, drones in bij het bestrijden van incidenten.

Droneteam

In 2020 zijn achttien nieuwe grote voertuigen uitgeleverd.

Nieuwe voertuigen

Vanaf 1 januari 2021 gaat de brandweerorganisatie van Zuid-Limburg een grote verandering tegemoet. Alle 24-uurs beroepskazernes krijgen een 5+1 bezetting.

Implementatie nieuwe hybride werkvorm

In 2020 werd de revitalisatie van het opleidings-en oefencentrum in Margraten afgerond.

Revitalisering stookhuis ten behoeve van realistisch oefenen

De omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte), de zogenoemde energietransitie, is in volle gang en dit brengt nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee.

Energietransitie

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Omgevingswet

Evaluatie wet veiligheidsregio’s

Inrichting & opkomsttijden brandweerzorg

bereikt in 2020
Belangrijk in 2021
2-klein-oefening.jpg New image
BRANdweerzorg
HOOFDSTUK 4

Een effectieve organisatie van de brandweerzorg en de bijbehorende taakuitvoering is belangrijk voor de (brand)veiligheid van de burger. De taken van de brandweer zijn divers. Natuurlijk is er het voorkomen, beperken en het bestrijden van brand en het gevaar voor mens en dier bij ongevallen. Daarnaast adviseert de brandweer andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding. Ten slotte voert de brandweer taken uit bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

CIJFERS
167

Beroeps brandweermannen
en -vrouwen

3-icons-brandweerzorg...
554

Vrijwillige brandweermannen
en -vrouwen

target_2_.png (Copy)
bereikt in 2020
26

Brandweerkazernes

target_2_.png (Copy) (Copy)
Uitrukken

In totaal rukte Brandweer 
Zuid-Limburg 5.851 keer uit.

OMS (Openbaar Meldsysteem)

1.768

PAC (Particuliere Alarmcentrale)

68

Sinds 1 september 2020 zet Veiligheidsregio Zuid-Limburg in samenwerking met Sitech Services, drones in bij het bestrijden van incidenten.

Droneteam

Brand gebouw

361

Brand auto

327

Brand natuur

33

Brand buiten

1.088

4-icons-brandweerzorg...
4-icons-brandweerzorg... (Copy)
helping-hand.png

Technische hulpverlening

374

Dienstverlening (o.a. stormschade en wateroverlast)

1.832

oefening.jpg

Opleiden en oefenen

In 2020 gingen er drie nieuwe klassen voor manschappen van start, begon er een nieuwe klas voor bevelvoerders en was er een veelvoud aan opleidingen voor pompbedieners, brandweerchauffeurs, oppervlakteredders en voertuigbedienaars. Een klas nieuwe manschappen (gestart in 2018) rondde de opleiding af.

Medewerkers van de kazerne Mheer-Banholt werden opgeleid voor de WVD-specialisatie (Waarschuwings- en Verkenningsdienst). Tevens werden, voor het werken met de nieuwe stookvoorzieningen van het opleidings- en oefencentrum in Margraten, nieuwe veiligheidsfunctionarissen opgeleid en bestaande bijgeschoold. Daarnaast is een grote groep nieuwe mensen voor de multifunctionele pool opgeleid en startten er vier mensen met de opleiding tot officier van dienst en twee met de opleiding tot hoofdofficier van dienst.

meldkamer-brandweer.jpg

Meldkamer Brandweer

Op de Meldkamer Brandweer werken centralisten van Brandweer Zuid-Limburg en Brandweer Limburg-Noord (Veiligheidsregio Limburg-Noord) nauw samen met de politie en ambulancedienst.

Er werken 22 centralisten, 6 calamiteitencoördinatoren en 1 adviseur coördinator meldkamer. Samen verwerkten zij afgelopen jaar 5120 112-telefoontjes.

BRZO bedrijven

In onze regio bevinden zich 13 BRZO (Besluit risico's zware ongevallen) bedrijven. Dit zijn bedrijven waar veel met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Chemelot geldt als één BRZO bedrijf, maar bestaat zelf nog eens uit 20 BRZO bedrijven.

Controles, inspecties en adviezen

537

gebruik/evenementen/bouw

3-icons-brandweerzorg... (Copy)
24

BRZO inspecties

target_2_.png (Copy) (Copy)
121

adviezen procedures milieuvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen

target_2_.png (Copy) (Copy) (Copy)
24

milieuadviezen

target_2_.png (Copy) (Copy) (Copy)
2-klein-oefening.jpg (Copy)
BRANDVEILIG LEVEN

Brandveilig Leven is samen zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving. In 2020 werden er diverse initiatieven ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten.

 • 250 rookmelders voor Voedselbank Zuid-Limburg.
 • Drie basistrainingen Ambassadeurs Brandveilig Leven.
 • 300 boekjes ‘Brandweer op School’ beschikbaar gesteld voor kinderen die in coronatijd thuis onderwijs moesten volgen.
 • Koffer ‘Brandveilig Leven en nazorg’ voor op de blusvoertuigen.
 • CO-campagne voor alle huisartsen in Zuid-Limburg. 168 Huisartsen krijgen posters en folders aangeleverd met informatie over de gevaren van koolmonoxide.
 • 53 social mediaberichten over Brandveilig Leven.

Social media Brandweer Zuid-Limburg

1-vrlz-verslag-afbeel... 1-vrlz-verslag-afbeel... (Copy)

Berichten

98
facebook-3.png

Volgers

1500

Berichten

182
facebook-3.png (Copy)

Volgers

5000

In 2020 zijn achttien nieuwe grote voertuigen uitgeleverd.

Nieuwe voertuigen

Vanaf 1 januari 2021 gaat de brandweerorganisatie van Zuid-Limburg een grote verandering tegemoet. Alle 24-uurs beroepskazernes krijgen een 5+1 bezetting.

Implementatie nieuwe hybride werkvorm

In 2020 werd de revitalisatie van het opleidings-en oefencentrum in Margraten afgerond.

Revitalisering stookhuis ten behoeve van realistisch oefenen

De omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte), de zogenoemde energietransitie, is in volle gang en dit brengt nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee.

Energietransitie

Belangrijk in 2021

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Omgevingswet

Evaluatie wet veiligheidsregio’s

Inrichting & opkomsttijden brandweerzorg

5-vrlz-verslag-afbeel...